«DETTE KURSET VIL BLI STENGT FRA OG MED 29. OKTOBER 2020 PÅ DENNE PLATTFORMEN.
FRA OG MED 29. OKTOBER ER KURSET TILGJENGELIG PÅ MIN.HELSEKOMPETANSE.NO. HER VIL DET VÆRE NØDVENDIG Å OPPRETTE NY PROFIL FOR Å TA KURSTEST.»

Les dette først

Før du starter kurset er det viktig at du leser dette først.

Barnehagen

Her er kursrommet for deg som jobber i barnehage

   

Skolen

Her er kursrommet for deg som jobber i grunnskolen eller SFO.

   

Synes du det er vanskelig å tenke at du i din jobb møter barn som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep? Mest sannsynlig har du møtt barn som har vært utsatt for vold eller overgrep uten at du vet det. Dette kurset skal gi deg mer kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep kan avdekkes i din barnehage eller skole, og det vil gi deg kunnskap om hva du må gjøre når det avdekkes.