Sluttkommentarer

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Mål har en retningsgivende funksjon; mål gjør at vi blir oppmerksomme på muligheter for å bli bedre - alt er ikke like viktig.

Mål har en energigivende funksjon eller motiverende funksjon som gjør at mer trening tåles.

Mål kan også føre til at innsatsen samordnes og prioriteres – det er begrenset hvor mange mål som kan nåes eller arbeides med samtidig. En slik samordning kan føre til at vi får øvet nok til å komme i mål.

Videre kan mål ha en overvåkende funksjon – vi vet hva vi skal følge med på og hva vi kan overse.

 

 

Repetisjon av hovedpunkter

• Mål er fremtidsvyer eller prediksjoner

• Mål formuleres med fem dimensjoner

• Atferdsspisser er atferd som kan ha effekter ut over selve atferden – mål som bidrar til slik spredning er viktig

• Verdier er ikke det samme som mål; mål blir vi ferdige med

• ”Ved instruks og før julaften, drar Jens opp buksene til hoftene 9 av 10 ganger” er en fullstendig målformulering med presensformulering

• ”Boris skal like musikkterapi” er en formulering som ikke inkluderer noen av dimensjonene som skal være med i gode målformuleringer

• Mål formuleres i presens selv om det virker rart i utgangspunktet

• Mål påvirker retning, prioriteringer og motivasjon

• Mål omhandler handlinger som finnes i tid og rom; abstraksjoner eller samlebetegnelser i målformuleringer bør unngås

 

   Hvilke mål i din virksomhet har praktisk betydning i arbeidet? Dersom det finnes mål som ikke har noen betydning, hvilke andre relevante mål kan formuleres?  

   HAR DU FÅTT:

  • Kjennskap til hvorfor diffuse mål finnes.
  • Kunnskap om hvordan mål skal formuleres med fire dimensjoner.
  • Kunnskap om at noen mål kan være viktigere enn andre?
  • Kjennskap til at mål virker prioriterende og skal kunne evalueres

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet på nytt.

Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

 

Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

 

Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

   Tekst:
Jon A. Løkke og Gunn E. H. Løkke

Foto:
Side: "Utvelgelse og utarbeidelse av mål". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Mål over alt". Foto: 
Side: "Hva er mål og verdier". Foto: Javier Delgado Esteban
Side: "Diffuse mål - hvorfor finnes de". Foto:
Side: "Hva kjennetegner godt formulerte mål?". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Noen eksempler på kvalitetsdimensjonen". Foto: 
Side "Hvilke mål bør velges?". Foto: Foto: Hanne Engelstoft Lund
 Side "Eksempler på atferdsspisser". Foto: Hanne Engelstoft Lund
 Side: "Sluttkommentarer". Foto: Andreas-photography
Side: "Ressurser": Foto: Hanne Engelstoft Lund
 

Video:
Side: "Passe vanskelige mål". Lars Ole Bolneset, Ridderne as 

Redaktør:
Jarle Eknes

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle Eknes

Utviklingen av dette kapittelet og resten av e-læringskurset "Utfordrende atferd" er hovedsakelig finanisert gjennom midler fra Bergen kommune. 


I tillegg har vi mottatt midler fra Fylkesmannen i Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Nordland, Rogaland, Nord-Trøndelag, Østfold og Møre og Romsdal.Fylkesmannen

 

Kommentarer

  mitt mål i denne studie er og få bedre innsikt i hvordan det er og jobbe med psykisk utviklingshemmede få bedre forståelse for hvordan de kan tenke og derfor handle.

Mitt mål i denne kurse er å få bedre kunnskap om utfordrende atferd med psykisk utviklingshemmede barn og kan videre utvikle dem til et godt samvær i deres liv.

Målet mitt med dette kurs er å utvikle kompetanse for å kunne gjøre en bedre jobb for og sammen med brukere å bidra til utvikling av å kunne hjelpe seg selv på en mere selvstendig måte. Vi har gjort en veldig god jobb den dagen vi ikke har mere arbeidsmiley

Mitt mål er å få en faglig oppdatering.

Og mitt mål er å få ein fagleg oppdatering.

Jeg hadde faktisk ingen målsetting med kurset. Det var obligatorisk, så det var egentlig bare å gjøre det å få det gjort. Når det er sagt så har det jo kommet en del mål underveis. Det har vært et innholdsrikt kurs og jeg har lært mye. Har også fått frisket opp i ting som jeg har lært før. Mange a-ha opplevelser. Håper på å bli en god medarbeider og en bedre tjenesteyter. Ikke minst ta meg bedre tid til å lytte å prøve å forstå.

 Målet mitt med dette kurset er å få bedre kunnskap om utfordrende atferd med psykisk utviklingshemmede  slik at jeg kan være med å bidra til at tjenestemottagerne som jeg jobber med kan oppnå en bedre livskvalitet.

lærerikt og nyttig kapittel

Mitt mål er å bli bedre hjelper.

Bedre viten om utagerende adferd hos psyk utv hemmede. Bli en bedre hjelper. 

Mitt mål var å få faglig påfyll, og det fikk jeg wink

Mitt mål er å bli bedre hjelper.

Etter kurset har jeg bedre forståelse av brukernes kommunikasjonsmetoder.

oppfriskning fra hjelpepl.i vernepleie. kjente igjen mye.

Mitt mål var og få bedre kunnskap om utfordrende atferd og deres metoder å bruke.Faglig påfyll.Bra kurs.

For eksempel: et en bruker,om to måneder kan kle på seg selv uten hjelp fra andre

For eksempel: et en bruker,om to måneder kan kle på seg selv uten hjelp fra andre

Mitt mål er å få en faglig oppdatering

Mitt mål er å få faglig påfyll igjennom dette kurset, refleksjon 

Faglig oppdatering

Målet her er å få informasjon, kunnskap og reflektere over bruker og kvalitetssikring av min egen jobb som støttekontakt. Et mål i seg selv var å få større forståelse hva som jeg bør kunne, og forstå mer av i  sammenheng med den type jobb jeg utfører. Kurset har vært svært nyttig!laugh

 

Mitt mål er å få faglig påfyll.

Mitt mål er å få faglig påfyll, 

Målet mitt er faglig påfyll.

Målet mitt er få mye kunnskap , insikt, ferdigheter, og lærte vi hvordan vi skulle jobbe med menneske med utviklinghemma.

Mitt mål med kurset er å bedre forståelse av bruker/beboer og for å kunne gjøre en bedre jobb sammen. Lære bruker/beboer bli mer selvstendig og hvordan vi sammen kan jobbe for å nå målene som blir satt.

 

 

Målet mitt var å få innblikk i psykisk utviklingshemmedes utfordringer og derved kunne yte dem bedre hjelp og omsorg og bedre forståelse av deres problemer. Bra kurs

Mitt mål vil alltid være å bli bedre til å hjelpe tjenestemottakere.

Målet mitt med dette kurset er å lære mer, bli mer bevist og flinkere i jobben min med bruker.

seksjonen er opptatt av brukermedvirkning.

Mit mål er gaglig påfyll og refleksjon aver eget abeid.

Nyttig kurs! Lærer også om meg selv. For å bli med andre til nye mål tenk på hvordan du selv ville ha blitt behandlet. Enkle kortsiktige mål kommer før de store.

Mitt mål å bli bedre hjelpersmiley

Mitt mål er å jobbe med psykisk utviklingshemmede slik at  de kan treffe egne valg og oppnå den livskvaliteten som passer for den enkelte.

Mitt mål var faglig kompetanse.Det fikk jeg.Mitt mål er også og bli en bedre hjelper.

mitt mål er å få faglig påfyll og få bedre innsikt , og det  fikk jeg

veldig bra kurs

mitt mål er faglig kompetanse,og det fekk eg,og målet mitt er å bli betre hjelper

var veldig lærerikt

Målet mitt i denne kurse er å få faglig påfyll kunnskap om utfordrede atferd, lærerikt og nyttig!

Målet mitt med dette kurset er å få mer faglig påfyll av kunnsskap om utfordrede atferd , veldig interessant kurs , man lære aldri ut :-)

Mitt mål er å få faglig påfyll og bedre innsikt

Mitt mål er å ha meir kunnskap om dei som eg jobber med,

mittt mål er at eg innan 1.mai har gjennomført og bestått 2 kurs. 

Få mere kunnskap om utfordrende atferd.

Å få kunnskap om utfordrenede adferd slik at jeg er bedre rustet til å gjøre en god jobb

Målet mitt med dette kurset er å få bedre kunnskap og å bli bedre hjelper.

jeg gjør de kurs for bedre forstå fra love og regler i samarbeid med funksjonshemende mennesker. og utvidere min faglige kompetanse.

Faglig oppdatering

Målet mitt videre er å bli enda bedre kjent både teoretisk og praktisk innen mennesker med psykisk utviklingshemmelse. Få en bedre forståelse, og der etter jobbe med de målene som har blitt satt opp til de brukerene jeg jobber med. Bruke det jeg har lært gjennom dette kurse, og se hvordan det går i praksis.

Mitt mål er å få en faglig oppdatering.