Utvelgelse og utarbeidelse av mål

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Jon A. Løkke (jon.a.lokke@hiof.no) og
Gunn E. H. Løkke (gunn.lokke@hiof.no)

 

 

   Hensikten med kapittelet

Hensikten med kapittelet er at du etter gjennomgått kurs kan beskrive noen viktige momenter som dreier seg om arbeidsprosessen med både å velge ut mål og utforme mål skriftlig.  Mål er målbare beskrivelser av ønskede fremtidstilstander. Du vil også være i stand til å se kritisk på målformuleringer som er diffuse og som ikke lar seg evaluere. Du vil også kunne komme med konstruktive innspill til omformulering av mål som allerede finnes.   Læringsmål - hva kan du gjøre etter endt kurs?

  • Du forteller om hva mål i prinsippet er: beskrivelser av ønskede, observerbare og dermed målbare fremtidstilstander.
  • Du forteller om noen kjennetegn ved mål som kan ha vidtrekkende konsekvenser; såkalte atferdsspisser.
  • Du beskriver hva som skiller mål og verdier.
  • Du beskriver fem kjennetegn ved godt utformede mål.

Når du har gått gjennom kapitlet er målet at du

  •  har mulighet til å være aktiv deltaker i målvalgsprosesser.