Behov for alternativ og supplerende kommunikasjon

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Illustrasjon - Nemo - PixabayDine holdninger og rollebevissthet vil være avgjørende for om den utviklingshemmede gis det rom som er nødvendig for å få erfaring med å påvirke og bestemme i sin egen hverdag. Men når utviklingshemmede mangler talespråket helt eller delvis vil bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon også være viktig.

Noen vil ha behov for kommunikasjonsformer som helt erstatter talen, dette kalles alternativ kommunikasjon. Andre har behov for kommunikasjonsformer som kan støtte eksisterende tale som er utydelig eller svak. Dette kalles supplerende kommunikasjon. Alternativ og supplerende kommunikasjon forkortes ofte til ASK.

ASK bidrar til å øke utviklingshemmedes mulighet til å formidle egne ønsker og behov. På samme tid som det kan støtte opp under og tydeliggjør budskap som formidles til dem. Dette er kommunikasjonssystemer som kan bestå av materielle, manuelle og grafiske tegn.

Materielle tegn er objekter som kan berøres og håndteres. Og som representerer gjenstander, aktiviteter, personer, steder og hendelser. Det finnes få av disse systemene, men Premacks ordbrikker er et eksempel.

Manuelle tegn er håndtegn som illustrerer talespråket. Tegn-til tale er et manuelt tegnsystem som ofte tas i bruk i samspill med utviklingshemmede.

Grafiske tegn er bilder og symboler som kan erstatte eller forsterke talespråket. Piktogram, PCS (Picture Communication Symbols) og Bliss er noen av systemene som benyttes.