Egne valg

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Når utviklingshemmede slipper til og får velge å beslutte vil vedkommende etter hvert erfare at det virker å velge. Du som tjenesteyter vil til stadighet bli utfordret ved at tjenestemottakere tar valg og beslutninger som ikke er i tråd med ditt eget verdisett. Din evne til å legge egne meninger til side vil derfor være viktig. Hva du synes er sunt, eller best for den andre må komme i andre rekke. Den utviklingshemmede må få stå frem som seg selv med sine ønsker og behov.

Mange utviklingshemmede med atferdsproblemer har vært utsatt for meget strenge regimer med faste planer og gjøremål hvor de selv har liten eller ingen innflytelse. Vår utfordring blir da å få tjenestemottakere til å stole på oss som hjelpere. Vi må omstille oss fra å fortelle hva utviklingshemmede skal gjøre, til hvordan vi kan hjelpe de andre til å leve det livet de selv ønsker.

Vi skal bevege oss vekk fra å betrakte utviklingshemmede med utfordrende atferd som personer som må håndteres, til personer som må bli forstått. Hvordan skal jeg som hjelper/tjenesteyter få frem hva du mener og ønsker, for så å tilrettelegge for at det kan virkeliggjøres? Dette krever at du bruker deg selv, din nysgjerrighet, ditt engasjement og din kreativitet. På denne måten kan utviklingshemmede få bestemme i eget liv. Vår erfaring med å endre tilnærming fra faste planer med ufravikelige krav til en praksis med lydhørhet og samarbeid har vært en av hovedårsakene til at antall skader på personale er redusert drastisk.

   Du er sammen med Turid en ettermiddag, og du har hengt opp piktogram på dagtavlen hennes. Det er middagstid, og dere tar ned piktogram for håndvask og er klar til å spise middag. Turid går da og henter piktogram for is og henger det opp før middag. Du flytter det til etter middag, men Turid flytter det tilbake til før middag, og ser på deg og peker ivrig på piktogrammet for is. Hva gjør du?
  • Gir beskjed om at det er middag først og at hun kan få is når hun har spist middag.

    Ved å velge dette alternativet lar du dine meninger om hva som er normalt komme foran det å vise Turid at du forstår hva hun ønsker og hjelpe henne til å leve livet slik hun ønsker.

  • Sier at du ser hun vil ha is og hjelper henne med å finne den frem.

    Ved å velge dette alternativet vil det være tydelig for Turid at du har forstått hva hun vil, og at du respekterer hennes rett til å velge selv, også når det betyr å gjøre noe annerledes. For Turid kan dette motivere til å forsøke å formidle sine ønsker, også på andre områder i hverdagen.

  • Du hjelper henne å finne frem is denne gangen, men sørger for at is piktogrammet fjernes fra leiligheten i de dagene Turid ikke bør har dessert på menyen.

    Ved å velge dette alternativet viser du at du har forstått og gir henne den hjelpen hun ønsker der og da. Men du opprettholder maktubalansen ved at du fratar henne muligheten til å uttrykke ønske om is andre dager. Har du noen som bestemmer hva du skal spise?