Samhandling - om relasjoner

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: May Linda Hustrulid Lona (mlhustrulid@hotmail.com) og
Merete Stavang
(mlhustrulid@hotmail.com)

 

 

   Hensikt med kapittelet:

Hensikten med dette kapittelet er å gi deg som ressursperson for mennesker med utviklingshemming kunnskap om kommunikasjon, samhandling og relasjonsbygging, fordi denne kunnskapen vil være avgjørende for deg når du skal forebygge utfordrende atferd. Dette gjør vi ved å se nærmere på følgende punkter:

  • Kommunikasjonsvansker -en utfordring for begge parter
  • Selvbestemmelse
  • Samarbeid og maktbalanse
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon   Læringsmål:

Når du har lest dette kapittelet skal du ha tilegnet deg grunnleggende kunnskap om hvordan du skal lytte, forstå og kommunisere med den andre for å forebygge utfordrende atferd.