Gjensidig tillit

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

 

Å arbeide med mennesker med ulike behov for bistand er både komplisert og utfordrende. Gjennom kapittelet har vi prøvd å vise at gjensidig tillit er avgjørende for hva en kan oppnå. Og tillit har best vilkår når en er sammen med hverandre når samværet er et mål i seg selv.

Ved å legge til rette for at personalet har samvær og samspill med likeverdighet og dialog, kan en også skape rom for utvikling og nære relasjoner.

Ved for mye bruk av åpne og skjulte teknikker og metoder, står vi i fare for å dyrke fram en mistillit hos beboer.

Vi har i dette kapittelet prøvd å vise at mistillit mellom beboer og personal er et dårlig utgangspunkt for å gi hjelp. I tillegg kan dette lede fram mot en utfordrende atferd, som kan skyldes uheldige samværsbetingelser.

Dessverre møter vi ofte utfordrende atferd med å behandle symptomene framfor å se på årsakene.

 
 

 

 

 

   Refleksjonsspørsmål
 • 1. Hvorfor kan bruk av metoder på mennesker skape mistillit?

  2. Hvorfor er tillit viktig når en skal motta bistand?

  3. Hvorfor kan dialektisk tilnærming være en god måte å påvirke andre mennesker på?

  4. Hva er problemet med passiv ”påvirkning”?

  5. Hva kan skje dersom en møter mennesker med bare teknikker og metoder? ?

   Jarle er en ung utviklingshemmet mann i starten av 20 årene. Han har litt språk. Den siste tiden har det vært en utvikling der det blir vanskeligere og vanskeligere å få ham opp av sengen om morgenen og videre på jobb. Personalgruppen rundt ham er rådvill, og føler at de mislykkes i arbeidet rundt Jarle.

Hvordan bør personalgruppen gå frem for å løse utfordringene med Jarle om morgenene på en dialektisk måte?

   HAR DU FÅTT ØKT:

 • innsikt i forskjellige samværsbetingelser
 • evne til å kunne gjøre rede for fenomenet tillit
 • kunnskap om ulike måter å påvirke andre mennesker
 • kunnskap om forskjell mellom poiesis og praxis
 • kunnskap om skille mellom reflektert og ureflektert påvirkning

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet en gang til.

   Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

   Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

   Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

   Tekst:
Tore Andre Strand og Halvard Hordvik

Foto:
Side: "Samværsformer" (forside). Foto: 
Side: "Samvær som middel og mål". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Dialektisk tilnærming". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Å bo i bofellsesskap" Foto: Hanne Engelstoft Lund  
Side: "Samværsbetingelser som årsak til utfordrende atferd". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Hvordan arbeide med samværsbetingelser?". Foto: Hanne Engelstoft Lund.
Side: "Skille mellom reflektert og ureflektert manipulerende og autoritær påvirkning". Foto: Hanne Engelstoft Lund.
Side: "Gjensidig tillit",Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Ressurser": Jakub Hlavaty
.

Video:

Redaktør:
Jarle Eknes

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle Eknes

Utviklingen av dette kapittelet og resten av e-læringskurset "Utfordrende atferd" er hovedsakelig finanisert gjennom midler fra Bergen kommune. 


I tillegg har vi mottatt midler fra Fylkesmannen i Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Nordland, Rogaland, Nord-Trøndelag, Østfold og Møre og Romsdal.Fylkesmannen

 

Kommentarer

Personalet må ta jarle med på møte der de prøver å løse problemet i sammen,der Jarle kan på sin måte få gitt utrykk for sine ønsker.

Samvær med Jarle er viktigste for å løse problemer...

Bli kjent og vøre mye sammen

God relasjon bygger opp tillit og trygghet. Da kan man sammen finne løsninger som er til det beste for bruker. Ved  å ha en likeverdig dialog vil nok bruker føler seg respektert og sett, hørt og tatt på alvor.Bare ved dialog kan man se saken fra flere sider.smiley

 

Ha full lg hod tillitt til hverandre

Ha full lg hod tillitt til hverandre

Relasjonsbygging, "den gode samtalen". Trygge rammer.

Gjennom god dialog som er bygd opp på tillit og trygghet. 

Bli med Jarle på jobben og se om det kan være noe der som han er utrygg på.

WHO har definert helse slik:

«Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom og svakhet.» 

Helsen vår påvirkes av både fysiske, psykiske og sosiale faktorer. Kanskje det er en grunn til at det har blitt vanskeligere og få bruker "Jarle" opp fra sengen og videre på jobb?

Det kan være at han kanskje ikke lenger trives på arbeidsplassen? Det kan være at det er noe som plager han? mistet motivasjonen ?

Det kan være mange årsaker til at bruker "Jarle" er vanskeligere og vanskeligere og få opp av sengen og videre på jobb.

Han har litt spåk - så kommuniser og prøv å finne ut av hva grunnen kan være til at dette er situasjon og sett igang tiltak for å motivere han til å stå opp av sengen å dra på jobb - sett igang tiltak.

Her må man gå inn å finne ut hva bakgrunnen for å ikke ville stå opp kan være. De som jobber der kjenner han sikkert godt og kan ved tålmodighet og innsikt klare å finne ut hva som skal til for at han skal ønske å stå opp. Dialektisk fremgangsmåte er bra dersom det er mulig å ha en form for samtale som han evner å forstå innholdet av.

Gjennom god dialog som byggd opp tillit og trygghet.

JEG HAR TATT EN SAMTALE MED JARLE FOR Å HØRE HVORFOR HAN IKKE VIL PÅ JOBB OG SÅ HAR JEG TATT MEG EN TUR INN TIL JOBBEN HANS OG SETT PÅ FORHOLDENE OG UNDERSØKT, SNAKKET MED LEDERNE OG DE ANDRE DER FOR Å DANNE MEG ET HELHETLIG BILDE AV SITUASJONEN.. SÅ HAR JEG TATT EN NY SAMTALE MED JARLE, PTØVD Å BRLYSE HVA JEG HAR FUNNET UT OG SAMMEN KOMMET FREM TIL EI ORDNING...

Snakk med Jarle . Prøv å finne ut hva som er problemet igjennom dialog.Man kan ringe til jobben å høre om de vet noe. Ta et møte i etterkant med Jarle,jobben og de ansatte i boligen

Først og fremst ved å finne hva grunnen til at Jarle ikke vil stå opp av sengen er..og dette gjennom  å ha et møte med Jarle og så med de på jobben hans

Snakke med Jarle først

God kommunikasjon - ha en samtale med Jarle.

Samtale med Jarle.

god kommuniksjon, og kansje snakke med Jarle.

Dersom Jarle har et tillitsforhold til en bestemt ansatt, bør vedkommende forsøke å snakke med han. Kanskje være sammen med han på jobb en dag. Er det endringer i gruppe, arbeidsoppgaver, arbeidsledere? Kanskje er det være helt andre årsaker som ligger til grunn. Har det skjedd endringer i livet hans på annen måte? 

Bruk åpen dialog, passe på relasjon, tillit, mellom han og personale. Ringe til arbeidplass, for å finne årsaken, kanskje arangere en møte med arbeidsleder og andre kolleggerer.

Man må klarlegge årsaken til at han ikke vil dit. Er han syk, har vondt, er lei seg. Foregår det noe han ikke liker, er noen autoritær mot ham etc. og så må man motivere ham gjennom samtale og løse evt. problemer som kan legge til grunn.

Bruk åpen dialog med trygge rammer .

Vise at tjenesteyter tar signalerne på alvor ved samtidig prøve å finne årsaken til motviljen mot stå opp/gå på arbeid. Sammen finne en løsning.

God relasjon må være på plass. Kan en samtale føre til at en kommer nærmere hverandre? I møte med Jarle må vi først prøve å finne ut hvorfor han vegrer seg for å stå opp og gå på jobb.

Personalet må prøve å finne årsaken til at han ikke vil stå opp. Hvordan blir han behandlet i andre situasjoner når han nekter å samarbeide? Ved å analysere slike situasjoner kan man kanskje få innblikk ni om han blir behandlet på en autoritær, manipulerende måte. Dette kan forklarr hvorfor han ikke vil samarbeide i den aktuelle situasjon og nekter å stå opp.

Personalet bør også prate med ham og spørre om han er mye våken om natten.

Dialog. Følge han på jobb for ånde om de e noe som ikkje e bra

Forsøke å finne ut sammen med Jarle hva som gjør at han ikke vil stå opp/ dra på jobb. Er det noe på jobben som har endret seg? Trives han ikke? Har han fått endrede oppgaver eller er han lei de han har? Kartlegge om det er andre ting som kan spille inn? Sovetider? Søvnkvalitet? Psykisk og/ eller fysisk helse? Ubehag? Depresjon? Er det andre ting han heller vil gjøre enn å dra på jobben? Bekymrer han seg over familien osv. Det kan være så mangt og kanskje kan personalet hjelpe Jarle i å nøste opp i det.

God kommunikasjon. Snakke med jarle.

Mane gode svar med tiltak og framgangsmåter. Altså tar det tid å endre morgentutinene til bake til noe posetivt. Jeg vil tilføye gjenomgang av medesinering og kontakt med fastlege om edring i allmentilstan, i tillegg til det som tidligere er nevnt.

Kommunisere, observere og lytte prøv å finne ut av hva grunnen han ikke vil stå opp av sengen.

Samvær med Jarle og vise gjensidige over for jarle for løse problem

Snakke med Jarle og finne ut kvifor han ikkje vil på jobb. Er det noko på jobben som plager han osv. Og hjelp han til å rette opp det som skulle vise seg å være grunnen.

God kommunikasjon, observere og aktiv lytting.

Brukemedvirkning er viktig.

Personalet må først avklare hva som kan være årsaken til at Jarle ikke vil stå opp. Kanskje det er noe i veien på arbeidsplassen hans som gjør det vanskeligere for han å være motivert? Kommunisere med Jarle for å finne ut om det foreligger noen hindre og deretter løse eventuelt foreliggende problem/vanskelighet. 

Snakk med Jarle.Er det noe som plager han på jobben som personalet kan hjelpe han å rette opp i.

Relasjonbygging og god samtale med Jarle.

Snakke med Jarle og finne ut hva som plager han i forhold til jobben, vurdere hans behov og ønsker.

 Gjennom kapittelet har vi prøvd å vise at gjensidig tillit er avgjørende for hva en kan oppnå. Og tillit har best vilkår når en er sammen med hverandre når samværet er et mål i seg selv.

 

Inngå dialog med Jarle. Bruke god tid for å finne ut hva som plager ham. Foreslå løsninger som han kan godta.

gi tryggehet og prøv å forstå ham , bruk forskjellige innfalsporter. Vær medmeneske.

gjennom gode samtaler, tilitt, respekt

Skape tillit, kommunikasjon og være med på jobben og observere og se om det er noe der som gjør at han ikke vil gå dit.

Skape god relasjon... og ha en samtale om hvorfor han synes det er vanskelig å komme seg ut av sengen.. kartlegge om det er fysiske ting eller det er noe annet han synes er vanskelig.

Gjennom en god dialog som bygger opp tillit og trygghet.

En god samtaler og god tid.

Dialektisk tilnærming

Ha samtaler rundt Jarle og finn ut hva som er problemet er. Sånn han får trygghet og tillitt. Observere og kartlegging.

God kommunikasjon er viktig

Observere og planlegge.