Skille mellom reflektert og ureflektert manipulerende og autoritær påvirkning

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

I noen tilfeller kommer den dialektiske tilnærmingen til kort, og en må bruke metoder eller teknikker for å løse ulike utfordringer. Beboer kan for eksempel vise atferd som gjør at han eller hun setter seg selv og andre i fare.

Når dette inntreffer blir skillet mellom reflektert og ureflektert påvirkning viktig. Vi mener at ingen personalgrupper skal sette i gang manipulerende eller autoritære tiltak uten å tenke seg godt om på forhånd.

Viktige spørsmål som personalet må reflektere over:


• Er grunnlaget for å gripe inn avklart og tilstrekkelig drøftet?
• Er den etiske forsvarligheten sikret?
• Hva er målene med tiltaket?
• Hvor lenge skal tiltaket vare?