Ressurser

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

 

Anbefalt litteratur

Ulleberg, Inger (2004). Kommunikasjon og veiledning, Oslo; Universitetsforlaget 2004

Eliassen, Helge og Seikkula,  Jaakko (Red.) Reflekternede prosesser i praksis. Oslo; Universitetsforlaget.

Skau, Greta M. (2003). Mellom makt og hjelp. Oslo; Universitetsforlaget.

Lindbæk, Bente (red) (2004). Kommunikasjonsverksted i sosialt arbeid.  Høyskoleforlaget

Eknes, Jarle (red.) (2000). Utviklingshemming og psykisk helse. Oslo;  Universitetsforlaget.