Hva retter vi oppmerksomheten mot

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Å fokusere på en dagsplan, og de oppgavene og gjøremålene dagsplanen tar for seg, har på mange måter en lang tradisjon i arbeid for mennesker med utviklingshemning. Å være oppgaveorientert kan lett gå på bekostning av et større engasjement for å ta for seg holdninger og verdier i samspill med brukerne. Poenget her er at man må balansere nøye hvor mye man planlegger, vurdert opp mot hvor mye man skal være til stede i øyeblikket.

Det er ikke alltid dette kan forenes. Noen ganger må man kaste vekk det som er planlagt fordi tjenestemottakeren ikke er klar for det akkurat nå. Hva den som har utviklingshemning er opptatt av bør være det avgjørende for hvordan en legger opp dagen. Dagsplaner blir da et supplement, og må ikke bli sett på som et rigid styrende verktøy.