Individuell/gruppeveiledning

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Individuell veiledning innehar andre kvaliteter enn gruppeveiledning. Tillit er her et kjernepunkt. For at veiledning og refleksjon skal fungere må veileder og deltakere ha tillit til hverandre. Jo mer deltakere tørr å vise hvem de er, og hva de tror på, jo mer fruktbart kan arbeidet bli. Derfor kan det være lettere å få til tillitsforhold på to manns hånd, enn i en gruppe.

 

I en gruppe er det et stort spenn av meninger om hvordan en har det på arbeidsplassen, og hvordan vi kan videreutvikle oss. I et slikt perspektiv kan gruppeveiledning være ønsket, hvis man ønsker nye ideer og endring. Organisatorisk er det også en fordel, i og med at vi får med oss store deler av personalgruppen, som da kan oppleve at de blir sett og forstått. Ut fra dette kan det lages en felles plattform.