Forebygging versus behandling og brannslukning

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Frode Skudal (Frode.Skudal@bergen.kommune.noog
Steinar Varøy
(Steinar.Varoy@bergen.kommune.no)

 

   Hensikt med kapittelet:

Beskrive momenter som viser hvor ulike perspektivene forebygging og brannslukking er.

Bidra til refleksjon om hvorfor forebygging er viktig i arbeidet med utviklingshemming.    Læringsmål:

Etter å ha gjennomført kapittelet, er målet at du som tjenesteyter til personer med utviklingshemming ser det unike i hvert møte, og er bevisst din posisjon til å påvirke i positiv retning.

Når du har gjennomført dette kapittelet er det et mål at du har fått:

  • Økt forståelse for hva det vil si å ha en forebyggende holdning.
  • Forståelse for verdien av reflektert kommunikasjon.
  • Nye tanker om viktigheten av å se hele mennesket, i motsetning til å være oppgaveorientert.
  • Kunnskap om viktigheten av de tause ”stemmene”.