Tvang og makt

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tvang og makt er definert som tiltak som begrenser en persons valg-, handle- eller bevegelsesfrihet eller som påfører fysisk eller psykisk ubehag. Lovteksten avgrenser begrepet tvang og makt til:

 1. Tiltak tjenestemottakeren motsetter seg (verbal og fysisk motstand)
 2. Når tiltaket er så inngripende at det uansett må defineres som tvang eller makt (for eksempel dersom tiltaket må antas å medføre fysisk eller psykisk ubehag, smerte eller lignende, som en hver person ville reagere på).
 3. Når det benyttes teknisk innretning som må vurderes som et inngripende varslingssystem (alarmer).  


Loven definerer også hvilke situasjoner som ikke skal regnes som tvang; alminnelige verbale instrukser eller korreksjoner og håndledelse uten holding.

   En tjenestebruker sitter i rullestol, har diagnose epilepsi og kan lett falle ut av stolen dersom anfall oppstår. Tjenestebruker motsetter seg å ha på beltet i rullestolen.
 • Er dette bruk av tvang og makt?

  Siden tjenestebruker motsetter seg å bruke beltet er det tvang å feste beltet.

    En tjnestebruker ønsker å gå i shorts når det er vinter og kaldt. Personalet oppfordrer ved verbal instruks om å ta på mer klær fordi det er kaldt ute. Tjenestebruker tar på seg bukse utenpå shortsen.
 • Er dette bruk av tvang og makt?

  Dette er ikke bruk av tvang eller makt.

Tvang og makt er ikke bare aktuelt når det gjelder å hindre eller begrense vesentlig skade, men handler like mye om hvordan vi møter tjenestemottakerne i den daglige samhandlingen. Respekt for retten til selvbestemmelse er svært viktig og må stå i fokus i arbeid med mennesker med utviklingshemning.

   Hva regnes som tvang eller makt?
 • Alt som tjenestemottaker ikke har lyst til å gjøre.

  Feil svar. Selvbestemmelse er en menneskerett.

 • Tiltak som tjenestemottaker motsetter seg og inngripende varslingssystemer.

  Riktig svar

 • Det er ikke tvang å anvende epilepsialarm på personer som har epilepsi.

  Feil svar. Alle alarminnretninger regnes som inngripende varslingssystemer og skal uansett regnes som tvang. Unntak: Dersom en bruker må ha medisinsk behandling umiddelbart etter oppstått anfall, regnes dette som øyeblikkelig hjelp, og da er epilepsialarmen ikke regnet som bruk av tvang.

    Hvilken situasjon skal ikke regnes som tvang?
 • Alminnelige verbale instrukser eller korreksjoner og håndledelse uten holding.

  Riktig svar

 • En tjenestebruker blir håndledet ut av veien, men motsetter seg dette underveis.

  Feil svar. Dersom tjenestebruker motsetter seg håndledingen er det bruk av tvang.

 • Personalet sier at nå har tjenestebruker spist nok mat, og personalet fjerner brukers mat mot hans vilje.

  Feil svar. Personalet kan ikke frata bruker sin mat/eiendeler.