Ressurser

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

 

Nettside

Helsebibliotekets avsnitt om selvmord og selvskade: 2006 http://www.helsebiblioteket.no/Psykisk+helse/Selvmord+og+selvskade

 

Litteratur

Nilssen, Camilla Heiberg (2010). Kors på halsen; tre søstre om selvskading. Dinamo Forlag 

Øverland, Svein (2006). Selvskading. En praktisk tilnærming. Bergen; Fagbokforlaget. 

Øverland, Svein (2008). "Ustabilitet og selvskading" i Berge og Repål (red.) Håndbok i kognitiv terapi, Gyldendal Akademisk Forlag

 

Avisoppslag

VG artikkel og video (2011). Ida skadet seg i 12 år: Blodet var mine tårer