Fra tabu til åpenhet

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Oppmerksomheten om selvskading har de siste årene endret seg fra å være forstått som et bisart symptom hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse til å bli forstått som et relativt vanlig symptom hos personer med og uten diagnostiserte psykiske lidelser.

Kunnskapen både hos "folk flest" og fagfolk er økende, men fremdeles er det knyttet tabu og misforståelser til fenomenet. Mye tyder på at selvskading har blitt tiltagende vanlig de siste årene. På den annen side har økt fokus og kunnskapsnivå også ført til utvikling av flere dokumentert effektive og lovende behandlingsmetoder. 

 

 

Innen habiliteringsfeltet har man lenge vært oppmerksom på fenomenet, og det finnes mange eksempler på gode intervensjoner. Likevel har fokus her vært mer på selvskading hos personer med moderat og alvorlig utviklingshemming.