Ressurser

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

 

 

Her er noen referanser som dreier seg om utfordrende atferd og utagering og den grunnleggende forståelsesbakgrunnen i det kapitlet du nå har lest:

 

Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2007). Applied behaviour analysis. Second edition. Upper Saddle River, New Jersey Columbus Ohio: Pearson   Merril Prentice Hall. Boken er på engelsk, men er svært grundig og   omfattende – den har mange kapitler og kan brukes som en oppslagsbok.

Eikeseth, S., & Svartdal, F.(red.).(2010). Anvendt atferdsanalyse. Teori og praksis.Oslo: Gyldendal Akademisk.

Eknes, J., Bakken, T. L., Løkke, J. A. og Mæhle, I. (red.).Utredning og diagnostisering. Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget.

Emerson, E. (2001). Challenging behaviour. Analysis and intervention in people with  severe intellectual disabilities,2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Holden, B. (2009). Utfordrende atferd og utviklingshemning. Atferdsanalytisk forståelse og behandling. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Haugsgjerd, S., Jensen, P., Karlsson, B., og Løkke, J. A. (2009). Perspektiver på psykisk lidelse: å forstå, beskrive og behandle. Oslo: Gyldendal akademisk.

Moore,J. (2008). Conceptual foundations of radical behaviorism. Cornwall-on-Hudson, NY: Sloan Publishing. Denne boken er en spesialisert bok, men det   står mye om problemet med å legge forklaringer til egenskaper ved individet.

Mæhle, I. (2008). Somatisk differensialdiagnostikk ved utredning av atferdsvansker og mulige psykiatriske symptomer. I J. Eknes, T. B. Bakken, J. A. Løkke og I. Mæhle (red.), Utredning og diagnostisering. Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget.

 

www.atferd.no er en nettadresse der du ved å gå til tidsskriftet Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) kan finne artikler som er relevante for forståelse og behandling av utagering.