Problemer og muligheter

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Utagering utgjør et alvorlig problem, men det finnes muligheter for å avhjelpe problemet. Tjenesteyterne bør tas godt vare på, slik at miljøet rundt tjenestemottakeren kan bli stabilt og kompetent. Det kreves ledere som er interessert i tjenestemottaker, de ansatte og faglige løsninger som har vist seg å virke. Vi har gode erfaringer med å jobbe tett sammen med familien. Ofte er utagering ikke bare et problem på skole og arbeid, men også sammen med familien. Noen ganger kan det være nødvendig å lære seg noen fremgangsmåter for å beskytte seg.

 

Repetisjon av hovedpunkter

• Skaff en oversikt over problemets størrelse og miljøårsakene

• Vær nøye med å samle inn data og planlegg tiltak med utgangspunkt i hva du vet om årsaker

• Somatisk differensialdiagnostikk – vesentlig i startfasen

• Debrifing er vesentlig

• Unngå egenskapsforklaringer; de er til liten praktisk hjelp og stempler personen ufortjent negativt

 

 

    Diskutere i personalgruppen:

Prøv å komme på noen eksempler der utagering har blitt forklart med egenskapsforklaringer. Diskuter om tiltakene ville blitt annerledes dersom det hadde blitt lagt vekt på en diagnose av miljøet – det vil si hva hjelperne har gjort i stedet for trekk ved personen som skal ha hjelp!

   HAR DU FÅTT:

  • Kjennskap til hva utagering er?
  • Kunnskap om ulemper ved egenskapsforklaringer av utagering og at utløp for ubehagelige opplevelser er vesentlig?
  • Kunnskap om at noen enkle observasjoner kan være viktig?
  • Kjennskap til noen tiltak?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet på nytt.

   Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

   Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

   Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

   Tekst:
Jon A. Løkke og Gunn E. H. Løkke

Foto:
Side: "Utagering. Oppfatninger, årsaker og enkle tiltakk": (forside). Foto: 
Side: "Miljødiagnose". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Utfordrende atferd og utagering". Foto: Hanne Engelstoft Lund
 Side: "Forklaringer inne i personen". Foto: Hanne Engelstoft Lund
 Side: "Problemer med egenskapsforklaringer". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Utagering - en skisse til fremgangsmåte". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Noen mulige tiltakselementer". Foto: Hanne Engelstoft Lund 
Side : "Oversikt over noen funksjoner utagering kan ha". Foto: Hanne Engelstoft Lund
 Side: "Problemer og muligheter". Hanne eller Mikkel...
 
 
 

Video:
Side: "Personer som utagerer". Produsert av Lars Ole Bolneset, Ridderne as 

Redaktør:
Jarle Eknes

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle Eknes

Utviklingen av dette kapittelet og resten av e-læringskurset "Utfordrende atferd" er hovedsakelig finanisert gjennom midler fra Bergen kommune. 


I tillegg har vi mottatt midler fra Fylkesmannen i Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Nordland, Rogaland, Nord-Trøndelag, Østfold og Møre og Romsdal.Fylkesmannen

 

Kommentarer

observere, kommunikasjon, trygghet, kartlegging i forhold til utagering (før og etter).

 

God kommunikasjon, kartlegge, trygghet og god kommunikasjon med personalgruppe. Respektere, lytte og ha god dialog med brukerne.

 god kommunikasjon

Lære å lese brukeren. FAK er en grei retningslinje. Men kommunikasjon er alfa og omega.

Enig!

God kommunikasjon.

eg trur det er viktig at brukere som lett utagerer,  har en aktiv plan ,der de er opptatt med ting de liker. Når de utagerer prøve å få brukeren over til en positiv handling,fokusere på noe han liker,få han utav den negative situasjonen.
 

Viktig å reflektere og registrere atferden

Kartlegge før og etter en hendelse.

Refleksjoner i personalgruppen er veldig viktig. kurs som dette kan hjelpe flere å ha kunnskap om utfordrende atferd.

observer før utagering hva som stimulerer den, kartlegg og finne ut det som kan gi trygghet til bruker, reflekter

Drøftr og vurdere i personalet/dei som har samhandling med bruker, Kartlegge, sjekke det somatiske, miljøfaktorer, sette igang en FAK registrering, oppsummere og evaluere, Kartlegge mer? før eventuelt tiltak settes inn. 

God kommunikkasjon , respekt og sammarbeid er viktig for brukarens vardag

Tenker at det ved utagering er viktig å se etter alternative måter som minsker utageringen. Samtidig som personalet håndterer situasjonen med utagering så likt som mulig for å skape forutsigbarhet.

En god kommunikasjon, åpenhet, lytting utløser utagering

Viktig å utelukke somatiske lidelser.Senke stress,krav etter dagsform..For noen er økt fysisk aktivitetsnivå løsningen på en god dag,for andre en pause for seg selv,eller samhandling med et gjøremål,spill, stimuli personen liker og mestrer. Finn mulighetene etter nøye kartlegging.Bruke verktøy for fremmstilling av hvor ofte,styrke,mønster osv,,basislinje,,Reflekter og utarbeide tiltak.

god dialog er viktig.

Det er viktig å huske at all adferd har en årsak, og da er det viktig å reflektere over hva som var foranledigen til utagering slik at man kanskje kan unngå det senere

Ofte kan utagering utløses av krav fra samfunnet rundt. Dersom bruker opplever å ikke bli sett og forstått kan utagering forekomme. Det kan være viktig for bruker at ansatte i bolig/dagtilbud og pårørende har like forventninger til brukers ferdigheter. Har opplevd utagering flere ganger der personalet har senket krav og forventninger og sp kommer pårørende inn og har høye krav og forventninger til bruker. 

God observasjon og brukers egen evne til å få muligheten til å  medvirke er vesentlig for å finne frem til årsaken, samt en eventuell løsning på en ikke ønsket adferd.

God kommunikasjon.

En god dialog og kommunikasjon.

En god kommunikasjon som er basert på respekt og åpenhet.

Det er viktig med en god dialog som er basert på respekt.

God respekt, samhandling og kommunikasjon er viktig. Man må ha god dialog, og kunne samarbeide.

Det må vere ein fin dialog/kommunikasjon mellom bruker og personalet.

God kommunikasjon- informasjonen er helhetlig og forståelig. 

 

God dialog og god kommunikasjon.

kartlegge og være tett på og se hva som skjer før hendelsen, i hendelsen og etter hendelsen. 

kartlegge og være tett på og se hva som skjer før hendelsen, i hendelsen og etter hendelsen. 

Gå utifra at det er du som har skylden, analyser utifra det. Da finner du raskt muligheter. 

Viktig og finne grunnen for utageringen, og endre det i en posetiv retning.  God kommunikasjon med bruker og arbeidskolleger er også veldig viktig.

God oppsummering.

Viktig å observere å finne ut om hva som ligger til grunn for utageringen og da prøve å forandre de tingene

God kartlegging før og etter aggresjon

Utagering har vore forklart med "han/ho er full av hormonar". Viktig med miljømessig og relasjonsmessig tilnærming

Vikig å ikkje f eks bruke pubertet og hormonar som årsaksframstilling men fokusere på miljø og relasjonar

Observasjon,god dialog og  være en god lytter

Godt samarbeid - finne ut når utagering forekommer og se på mulige løysninger felles.

Kartlegging og lik jobbing før,under og etter er Alfa Omega.

Kjennskap til brukerene og forståelse for deres adferd kan minke risikoen for utagering. Har også erfart at man ved å framstå som en trygg og rolig person dom tåler å bli utfordret så kan man klare å roe situasjonen og å komme fram til hva personen ønsker/trenger uten at det må bli utagering som eskalerer.

Riktig kommunikasjon er så viktig i våre jobb!

Det er viktig og lytte og forstå å finne grunnårsaken.