Oversikt over funksjoner utagering kan ha

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Her følger en oversikt over hvilke funksjoner eller mening utagering kan ha. Forsterkning innebærer at det blir mer av utageringen dersom miljøet er slik som under - eksempelvis at miljøet ”bidrar” med oppmerksomhet avhengig av utagering. Vi kan si at meningen med utagering er å skaffe oppmerksomhet, siden utagering tidligere har medført oppmerksomhet. Dersom vi kjenner til denne funksjonen kan det være aktuelt å velge tiltak som innebærer å lære en annen kommunikasjonsform. Det kan også være aktuelt å sørge for at det generelt er mye positiv oppmerksomhet tilstede.

 

 1. Sosial positiv forsterkning; utagering medfører oppmerksomhet eller omsorg
 2. Sosial negativ forsterkning; fjerning av sosialt ubehag og krav forsterker utagering
 3. Materiell positiv forsterkning; utagering forsterkes ved å føre til tilgang til mat, drikke og gjenstander (se videoinnslaget tidligere i dette kapittelet)
 4. Materiell negativ forsterkning; utagering forsterkes ved at mat og gjenstander fjernes når utageringen kommer

 

   Tenk gjennom dette
Hvilke funksjoner nevnt over har du observert selv i eget arbeid? Kan du koble sammen noen funksjoner og konkrete tiltak?
 Riktig eller galt?
 • Å samle inn data til basislinjen er det samme som å finne atferdens funksjon

  Feil, dessverre ...

 • Utfordrende atferd forekommer omtrent to ganger i året.

  Feil, dessverre...

 • Funksjonelle analyser eller miljødiagnoser dreier seg om å finne årsakene til utagering i miljøet

  Riktig!