Utagering. Oppfatninger, årsaker og enkle tiltak

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Jon A. Løkke (jon.a.lokke@hiof.no) og
Gunn E. H. Løkke (gunn.lokke@hiof.no)

 

   Hensikten med kapittelet

          Hensikten med kapittelet er at du etter gjennomgått kurs kan beskrive kort hva utagering er, noen viktige årsaker til utagering, hva de første observasjonene av utagering bør innebære og noen mulige intervensjoner eller tiltak. Du kjenner også til at å forklare utagering med personegenskaper er problematisk. Hvordan du oppfatter utagering har betydning for hjelpen personen kan få. Vi påpeker at det er viktig med støtte fra ledere og arbeidskolleger.
 

   Læringsmål - hva kan du fortelle og beskrive etter endt kurs?

 • Du forteller om typiske kjennetegn ved utagerende atferd
 • Du forteller om problemer med å forklare utagering med samlebetegnelser og egenskapsforklaringer
 • Du beskriver viktige observasjoner som bør foretas før systematiske forsøk på å endre utagering settes i gang
 • Du beskriver noen kjente tiltak som ikke innebærer makt og tvang, men som har vist seg effektive ved utagering
 • Du beskriver hvorfor samtaler med kollegaer er viktig etter episoder med utagering
   

Når du har gått gjennom kapitlet er målene at du

 • har mulighet til å være deltaker i intervensjoner eller tiltak som er tenkt å forebygge utagering og dempe utagering, og som ikke innebærer tvang og makt
 • har oppmerksomheten rettet mot å finne omfang og årsaker til utagering før du diskuterer tiltak
  – miljødiagnoser eller funksjonelle analyser øker muligheten for å finne humane og effektive tiltak
 • beskriver at oppfatning og forklaring av utagering med personegenskaper kan være problematisk