Ressurser

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

  

Aadland, Einar:  Etikk for helse- og sosialarbeidarar , 1998 Det Norske samlaget

Christensen, Karen og Nilssen, Even. Omsorg for de annerledes svake - Et overvåket hverdagsliv, 2006 Gyldendal Norsk forlag AS

Eide, Tom og Aadland, Einar:  Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjeneste, 2009 Kommuneforlaget AS

Ellingsen, Karl-Elling, Jacobsen, Karl og Nicolaisen, Kari (red): Sett og forstått  - Alternativer til tvang og makt i møte med utviklingshemmede, 2002 Gyldendal Norsk forlag AS

Henriksen, Jan-Olav og Vetlesen, Arne-Johan: Nærhet og distanse   - Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker, 2000. Gyldendal Norske forlag AS

Hummelvoll, Jan Kåre:  Helt - ikke stykkevis og delt  - Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. 2004. Gyldendal Norsk forlag AS

Lorentzen, Per: Slik man ser noen   Faglighet og etikk i arbeid med utviklingshemmede, 2006. Universitetsforlaget

Von Tetzchner, Stephen: Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning  Betydningen av kommunikasjon, boforhold og tjenester, 2003. Gyldendal Norsk forlag.

 

Flere ressurser

Thorbjørnsen, Anne Milde (2010). Samhandling om etisk kompetanseheving  [Etikkprosjektet i Bergen kommune]. SOR Rapport nr 6, s. 20-24.