Verdibevissthet

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Eksempler på verdier som er høyt anerkjent og som veldig mange setter pris på, er verdier som rasjonalitet, likhet, fornuft, uavhengighet og så videre. Når du velger å jobbe med personer med utviklingshemning, vil du kanskje møte andre verdier som mer fremtredende. Det er da viktig å greie å inngå kompromiss med egne verdier og akseptere og anerkjenne den utviklingshemmede for hvilke verdier denne personen har.

 

Utførelse av aktiviteter, atferd og kommunikasjon kan kanskje noen ganger synes ufornuftig ut ifra hvordan du tolker det, men det kan være helt riktig for den utviklingshemmede. Vi må innse at vi ikke vet hva den andre føler, tenker og har av grunnleggende verdier. Det blir derfor vanskelig for oss å vite med sikkerhet hva som er viktig og riktig for den andre. Derfor blir det også problematisk å utelukkende legge egne verdier til grunn for hva som er rett for den andre.

For deg som tjenesteyter er det svært viktig at du er bevisst på dine verdier og er i stand til å sette pris på at andre har verdier som kan være svært annerledes enn hva som ofte ellers er vanlig.

   En tjenesteyter er svært opptatt av kosthold og trening. Hun lager kostholdsplan og treningsopplegg for en person med utviklingshemming som hun jobber med. Hva er dette et tegn på?
 • Å akseptere og anerkjenne den utviklingshemmede for hvilke verdier denne har.

  Sannsynligvis ikke. Med mindre den utviklingshemmede selv gir uttrykk for det kan det fort bli noe uheldig som tjenesteyteren påtvinger den utviklingshemmede. Det er lett å glemme og overse hva den andres verdier er.

 • Å legge egne verdier til grunn.

  Sannsynligvis er dette gjort i beste mening, men uten å ta hensyn til om den utviklingshemmede var interessert i kostregulering.

  Det er svært viktig for den utviklingshemmede å bli møtt og anerkjent når det gjelder egne verdier av deg som tjenesteyter. Det krever en særlig bevissthet fra din side.

  Det er viktig å øve på ferdigheter som å lytte, se, tolke uttrykk, og ikke minst ta deg tid til å bli kjent med den andres preferanser. Når disse ferdighetene ligger til grunn i arbeidet, vil forutsetningene for å møte den andre der den er være større.

 • Begge deler (både det første og andre forslaget).

  Det kan være begge deler hvis hun har snakket med den utviklingshemmede og funnet felles verdier og interesser, samtidig som at planene er utarbeidet og gjennomført i samarbeid.

 

Kommentarer

For noen brukere er kostholdplan og treningsplan veldig viktig og nødvendig at personalet lager til denne. 

Men, det er og viktig å tenke på at for andre kan du samarbeide med bruker i fohold til mat, hva han liker,hvilken trening han trenger. Vi skal ikkje bestemme over hodene på de, så sant det lar seg gjøre så ta brukeren med når en plannlegger.

 

Planlegger sammen

Å lage planer bør ha utspring i brukers eget ønske... Men selv etter brukes ønske er det ikke alltid at det blir vellykket for det og da må man prøve med samtale sammen med bruker å finne andre muligheter.

Dette beror selvfølgelig på brukers funksjonsevne og  den kongnitive utviklingen. Å observere, og skape tillit tror jeg er en god innfallvinkel. Å hjelpe dem å  finne sin egen styrke, gi ros og oppmuntring til egne mestring og utvikling er andre viktige ting man bør tenke på i jobb med utviklinghemmet.

Det handler ikke om at du som personal skal oppleve mestring og suksess, men at bruker skal oppleve dette.

Man kan veilede bruker iforhold til kost og trening, men det er viktig å veilede bruker til ting han/hun kan mestre og oppleve suksess i. Brukers ønske og valg skal være det gjeldene. man skal ikke tvinge på brukere sine egene verdier og ønsker. Det er brukers valg, og vi må heller tilpasse og tilrettelege utifra det. 

Dette er veldig individuelt. Noen trenger faste rammer hva kosthold og trening/mosjon angår, andre derimot trenger ikke alle ligth produktene som man veldig ofte finner i de forskjellige kjøleskap. Mange er veldig aktive og trener kroppen i sine daglige gjøremål.

Kost og mosjon er en viktig del av livet vårt. Dagene blir ofte preget ift dette. La tjenestemottager få lov til å være med på å sette opp planen og motivere til hva som er best for han.. 

Jeg synest det er veldig viktig at brukeren er med å bestemmer.

Rigtig kosthold og mosjon er viktig i hverdagen vår. For mennesker med utviklingshemmede er det viktig med god veiledning,valg av aktiviteter,å lytte brukers ønske og gir ros når man mestre oppgaven. Det gir tillit og en bra start på dagen.

Mat og trim vet vi jo alle er viktig.men om det er vanskelig å få brukeren med å trimme,så er de veldig viktig at vi ikke "hjelper til" for mye.Da tenker jeg i det daglige,som å hente ting ,sette på plass ting osv.Bare slike små ting som  at brukeren må reise seg fra sofaen feks.Det er så lett å hjelpe for mye,noen ganger.

Vi jobber i en posisjon av makt, og vår arbeidsliv er brukerens liv. Vi må alltid ta hensyn til forskel mellom verdier av yteren og brukeren, og prioritere å inkludere mest mulig innspill fra brukeren. 

 

Hvis brukeren har vist interresse for trening, er jo dette vel og bra.  Viktig å ta utgangspunkt i de ulike treningsformene brukeren liker, eks turgåing, sykling, svømming, etc.

Et sunt kosthold er viktig. Vi kan sammen lage ukesmeny, og ta utgangspunkt i hva brukeren liker, og samtidig legger inn et sunt og variert kosthold. 

Bruker  bør være med å planlegge trening og kosthold , så langt det er muligt ut i fra brukers forståelse av egen helse .Bevegelse kan være litt til mye .Det er det gjevne om dagene i hjemmet og utenfor hjemmet   som får virkning .                                 .Og i brukers interesser.

Det er viktig  at personen føler at han/hun har medbestemmelse rett

Det er viktig at bruker for være med å planlegge ang. kosthold og treningsplan så langt det lat seg gjøre.

At vi lytter til brukeren og tar hensyn til hva brukeren mestrer.

Gir god veiledning.

Viktig og gi ros og oppmuntring.

Medbestemmelse er viktig og at aktivitetene er selvbestemt og lystbetomt .

Man skulle arbeide ut i fra brukeren sine egne ønsker og behov

Man skulle arbeide ut i fra brukeren sine egne ønsker og behov

 Bevisst på dine verdier og er i stand til å sette pris på at andre har verdier som kan være svært annerledes enn hva som ofte ellers er vanlig. Den stningen syntes jeg var god! I tillegg samtykkerett, medbestemmelse.

 

Må ta utgangspunkt om brukeren selv er ineresert i dette og ikke følge egne interesser framfor brukerens.

Motivere 

Det er viktig å la brukeren bli hørt og lage planer på bakgrunn av det om det er kosthold/aktivitet eller noe annet.

Personalet kan ikke planlegge uten å inkludere brukeren.

 

Grunnlaget før igangsetting av kostholdsplan/trimopplegg må være fare for brukers helse(overvekt e.lign.) og/eller innspill fra bruker om at dette er ønskelig. 

En samarbeidsplan med bruker vil gi større motivasjon til å gjennomføre kosthold/aktivitets plan.

Viktig at brukerens interesser kommer først

Man må alltid ta utgangspunkt i elevens interesseområder.Og det er jo flott om disse områdene faller sammen med tjenesteyters sine interesser.

VIktig at vi tjenestemottakeren  intersser kommer frem før vi bestemmer en egen plan.

Når man lager planer må man tenke bruker medvirkning. 

Tjenestemottakers interesseområder og ønsker kommer først. Det handler om livskvalitet - hva som er livskvalitet for en kan være noe helt annet for en annen. Brukermedvirkning

Brukerens interesser først

Supert dersom kunnskap rundt kosthold og trening sammenfaller med elevens interesser, og blir lagt opp ut i fra elevens behov. Dessverre er det ikke alltid sånn!

Ved planlegging er det viktig å tenke på brukermedvirkning. Samt å få kunnskap innen kosthold og trening. Hva som gjøres for å fange bruker/beboer sin interesse.

 

 

brukerens interesser først

Det er viktig å prioritere brukerens ønsker og ta utgangspunkt i disse, men man kan foreslå aktiviteter for å få vedkommende f.eks. ut i naturen og likeledes spise sunn mat som ekstra tilskudd av frukt, bær grønnsaker m.m. slik at vedkommende får en optimal helse.

Viktig at tjenestemottaker ønsker kommer i fokus og deretter handle etter det.

 Veldig viktig å motivere brukeren.

Brukerens intresse først.Handler også om lifskvalitet.

Jeg synest det er veldig viktig at brukeren er med å bestemmer.

Det er viktig å veilede bruker og jobbe for et sunt velbalansert koshold med de rammebetingelsene som ligger til grunn for dette. Motivere for balanse mellom hva man spiser og hvor ofte en spiser, prøve og holde seg en sunnere hverdag og velge Å heller kose seg litt ekstra innimellom.

Matinntak, fysisk aktivitet og søvn bør være i så god balanse som mulig.

Som tjenesteyter er meg og mitt lite rellevant når jeg er på jobb. Da er det beboeren og dennes liv som skal være i fokus.

I situasjonen som er beskrevet i oppgave for vi ikke informasjon om helheten. Det er viktig for brukeren å få sunt og velbalansert kosthold. For brukeren jeg jobber med maten er veldig viktig. Vi prater om mat og om hva vi kan lage for middag eller hva han kan spise for kveldsmat osv. Jeg foreslår alternative som at brukeren kunne velge selv hva skal lages og hvordan. Dette skaper tillitsfult forhold mellom oss. Personalet bør sette pris på brukerens behov og ønsker.

 

Vi må utarbeide en trening og kostholdsplan som tilfredstiller brukeren.

Kostholdplan og treningsplan veldig viktig,samarbeidsplan med bruker vil gi større motivasjon til å gjennomføre.

motivasjon

Brukermedvirkning, motivering, mestring, vise bruker respekt for dennes interesser.... mye som kan hjelpe på kosthold/utarbeiding av planer. Brukeren i fokus.

Kosthald og trening er viktig for eit godt liv, men dette kan då gjerast utan å lage spesille planer. Å gå til jobben, danse eller andre gøye ting der ein bruker kroppen kan ein legge inn i ein dagsplan utan at det føles som trening. Og å velge sunnare alternativ til matvarer kan ein også gjere utan at det verte noke problem for brukaren. 

Det er nok slik at vi alle til ei viss grad projiserer våre egne verdier i vårt arbeid med andre personer, og det krevst ein god porson egenrefleksjon for å sjå det sjølv. Men dette kan også være bra for ei gruppe der ein kan "brain storme" og kome fram til nye løysingar. 

Så i eksempelet over så er det nok ein stor porson egenverdi ho legger til grunn for sitt opplegg, men på den andre side veit vi lite om brukaren er med å påvirke dette sjølv.

Viktig å legge planer i samhandling med bruker ut i fra interesser og muligheter bruker har. Ikke overstyre og tro det er det beste for bruker.

Jeg synes det er viktig at brukeren er med å bestemme (brukemedvirkning).

Ta hensyn til brukerens ønsker, men samtidig motivere til å velge sunn og variert kost. Motivere til f.eks. gå trapp istedet for å ta heis der det er mulig. Brukermedvirkning og motivering.

begge deler.

Trim og et godt kosthold er viktig men av og til blir det brukt for mye makt fra personal, i form av veldig kjedelige og firkantete matplaner blir satt opp. I tillegg forventes det at personen skal synes det er kjekt å gå tur fra 18-18.45 hver eneste dag. Hadde vi syntes det bestandig?