Hva gjør vi, og hvem gjør hva? 

Kurset er gratis og åpent for alle!

Kurset setter fokus på forebygging av skader og ulykker som en del av det brede folkehelsearbeidet i kommuner og fylkeskommuner. Kursets formål er å samle og spre kunnskap, som kan føre til færre ulykker - færre drepte og skadde. Mange har gjort mye bra på dette feltet fra tidligere, til dere andre sier vi - velkommen etter!

Siste nyhetsbrev fra Norsafety omtaler blant annet:

  • "Sikker Senior 2015-2019"
  • Skader og ulykker i den nye folkehelsemeldingen
  • Norge - "Verdensmester i hoftebrudd" >>

Ta en snartur her i selskap med prof. dr. med. Børge Ytterstad