På disse nettsidene vil foreldre og andre berørte finne kvalitetssikret informasjon om spiseforstyrrelser og hvilke behandlinger som er tilgjengelige.

Gir tegnene dere observerer grunn til bekymring, og hvordan skal dere møte disse? Nettsidene vil gi dere svar på mange av spørsmålene dere har.  Og dere vil forhåpentligvis få tips om hvordan dere kan hjelpe barnet til å forstå hvilken situasjon det er kommet i.

I hvert kapittel finnes "Tips" og "Refleksjonsspørsmål" til hjelp i arbeidet med å bli frisk. Bruk litt tid på disse for å få maksimalt utbytte av informasjonen.

Les også om oss; Regionalt senter for spiseforstyrrelser – og hva vi kan gjøre for dere.
 


Først publisert: 01.11.2012.
Sist oppdatert: 01.11.2012.

 

 

 

 

Spiseforstyrrelser, anoreksi, tynn, slanke, slank, sulte, trene, ana, mia, bulimi, slanking, slankepress