Inkludering og deltagelse

Kurset viser hvordan personer med utviklingshemning kan segregeres og ekskluderes fra det mangfoldige fellesskapet, og hvilke virkemidler vi kan ta i bruk for å bidra til inkludering og deltagelse.


Kurset består av 6 kapitler.

 

  1. Inkludering i en ulvetid: Hva skjer 20 år etter reformen? - Jan Tøssebro
  2. Omsorgsideologiske strømninger- Ole Petter Askheim
  3. Tros- og livssynsfrihet - Sølvi Dahle
  4. Menneskeverd og menneskerettigheter - Lars Gunnar Lingås
  5. Virkemidler for deltagelse  - May Østby
  6. Hvordan fremme et samfunn for alle? - Cato Brunvand Ellingsen

 


Du kan gjennomføre en eller flere av kapitlene. Det tar ca 6 timer å gjennomføre alle kapitlene i dette kurset. Ved å gjennomgå alle sidene samt bestå en avsluttende test utstedes det kursbevis som du kan laste ned.

 

Gå til kurset