Utfordrende atferd

Kurset gjennomgår forhold som har betydning for om mennesker med utviklingshemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende. Vi ser nærmere hva som bidrar til at denne adferden vedvarer eller reduseres, og hvordan vi som tjenesteytere kan være i forkant og tilrettelegge slik at behovet for tvang minimaliseres..


Kurset består av 9 kapitler.
 

 

 

  1. Holdninger, etikk og verdier. Bruk av refleksjoner i praksis- Torbjørn Farestveit og Helene Myklebustad
  2. Utagering. Oppfatninger, årsaker og enkle tiltak - Jon A. Løkke og Gunn E. H. Løkke
  3. Selvskading ved alvorlig utviklingshemning- Jon A. Løkke og Gunn E. H. Løkke
  4. Selvskading ved lett utviklingshemning - Svein Øverland
  5. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. - Trude Sundal og Hanne Østby
  6. Forebygging versus behandling og brannslukning  - Frode Skudal og Steinar Varøy
  7. Samværsformer - Tore-Andre Strand og Hallvard Hordvik
  8. Samhandling. Om relasjoner - May Linda Hustrulid Lona og Merete Stavang
  9. Utvelgelse og utarbeidelse av mål - Jon A. Løkke og Gunn E. H. Løkke


Du kan gjennomføre en eller flere av kapitlene. Det tar ca 8 timer å gjennomføre alle kapitlene i dette kurset. Ved å gjennomgå alle sidene samt bestå en avsluttende test utstedes det kursbevis som du kan laste ned.

 

 

Gå til kurset