Arbeid i andres hjem

Dette kurset danner en grunnmur i den kunnskap vi bør ha når vi jobber for personer med utviklingshemning. Du får kunnskap om hva utviklingshemning er, lover og rettigheter, konflikthåndtering, forståelse for familiens betydning, historiske og etiske perspektiver, og annen kunnskap som kan bidra til at vi kvalitetssikrer og videreutvikler vår felles innsats for personer med utviklingshemning.


Kurset består av 10 kapitler.
 

  1. Hva er utviklingshemning? - Joronn Sætre
  2. Trekk fra utviklingshemmedes historie - Halvor Fjermeros
  3. Tjenestetilbud i dag - Karsten Brynildsrud
  4. Det gode liv. Livskvalitet i hverdagen - Joronn Sætre
  5. Fra fødsel til grav. Livsløpet, fasene og overgangene. - Tor Arne Veie
  6. Selvstendighet og selvbestemmelse. - Lars Gunnar Lingås
  7. Selvbilde og identitet. - John Ingvard Kristiansen
  8. Familien som ressurs - John Ingvard Kristiansen
  9. Konflikthåndtering - Tage Lien og Ellen Munkhaugen
  10. Å arbeide i andres hjem. Om plikter og rettigheter knyttet til arbeidsmiljøet. - Lars Gunnar Lingås og Merete Dahl


Du kan gjennomføre en eller flere av kapitlene. Det tar ca 8 timer å gjennomføre alle kapitlene i dette kurset. Ved å gjennomgå alle sidene samt bestå en avsluttende test utstedes det kursbevis som du kan laste ned.

 

Gå til kurset