Mål for læringsprogrammet

Velkommen til læringsprogrammet ”Smittefritt på tannklinikk” som har hele tannhelseteamet som målgruppe.
TkØs mål er at dette programmet skal føre til:

  • Økt fokus og refleksjon rundt egen praksis når det gjelder smittevern.
  • Tilstrekkelig kunnskap innen smittevern slik at smitteoverføring i tannhelsetjenesten ikke skal forekomme.

Om læringsprogrammet

Læringsprogrammet ble lansert av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, TkØ, i september 2011. Det startet som et pilotprosjekt under Elin-T prosjektet. Innholdet er revidert og oppdatert i forhold til nye faglige retningslinjer desember 2017-februar 2018.


Fagstoffet er i stor grad hentet fra dokumenter utgitt av Statens folkehelseinstitutt, FHI, og Avdeling for sykehushygiene OUS samt Helsedirektoratet, men det er lagt vekt på å rette innholdet i programmet spesielt mot tannhelsepersonell.

Prosjektgruppen som opprinnelig utarbeidet programmet bestod av:

• Sissel Bjørntvedt, TkØ, prosjektleder
• Hilde Heggelund, Sandvika videregående skole
• Randi Grete Nordtømme, Malakoff videregående skole
• Inger Kari Sæta, Homannsbyen tannlegesenter
• Knut Vindal, Tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag
 

 

 

Fagrevisor er:

  • Nasjonalt kompetansesenter for dekontaminering ved Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus HF.
     

Bruk av programmet

Fagstoffet er delt opp i 7 moduler som vises i menyen til høyre. For hver modul er det definert et læringsmål, og du vil finne fordypningslitteratur.
Ved å gå gjennom alle modulene vil du få en god og kortfattet oversikt over smittevernfeltet.
Programmet kan gjennomføres i eget tempo og i små deler av gangen.
 

Dersom du ønsker å gjennomføre tester og få tildelt kursbevis, må du opprette brukernavn og passord (øverst til høyre i skjermbildet), og passe på å være innlogget hver gang du jobber med kurset. Du kan avslutte hver modul med en test. Består du alle testene og har gjennomgått alle modulene, vil du få et diplom. Programmet holder orden på hvor mye av kurset og hvor mange tester du har gjennomført. Nederst til høyre på skjermbildet, viser en barr din progresjon i kurset. Når den er 100 %, framkommer det en lenke for å laste ned kursbeviset som PDF. Hvis barren ikke viser 100 %, må du trykke «Vis detaljer» for å se hva som mangler for å få kursbevis. Du kan også klikke på navnet ditt øverst til høyre og se på "Mine resultater".

Hvis du er tannlege, kan du logge inn på NTFs nettsted og registrere kurset i «Din kursprofil». Kurset er godkjent med 4 t i NTFs etterutdanningssystem.

 OBS! Det er ikke tilrettelagt for at man skal skrive ut programmet.

 

Nyheter innen smittevernfeltet vil bli  lagt ut på fanen "Siste nytt".


Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.