"Veien videre"

Velkommen til Svein Andersens videoer om sin slagrehabilitering

Årlig rammes om lag 16 000 personer av hjerneslag, og svært mange av dem som rammes må gjennom en rehabiliteringsprosess etterpå for å trene opp funksjoner som ble svekket etter slaget. For mange varer rehabiliteringsprosessen i mange år etter slaget, for andre hele livet ut.

Rektor Svein Andersen fra Trysil, ble rammet av høyresidig hjerneslag i 1997. Han vet mye om nytteverdien av egentrening etter hjerneslag og har lager to dokumentarfilmer om sin rehabilitering:

  1. "Veien videre" med teksthefte (2005) i samarbeid med to fysioterapeuter i Trysil
  2. "Veien videre - del 2, et utvalg øvelser til egentrening" (2009) i samarbeid med Sunnaas sykehus og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin v/Helsekompetanse.no

Du får tilgang til begge videoene på denne siden. "Veien videre - del 2" er også tilgjengelig med teksting på engelsk. "The Road Ahead - part two" is also available in english.

Dette er en unik dokumentasjon av trening etter hjerneslag og som viser fremgang etter mer enn 11 år, gratis tilgjengelig på nett!


 

 

Welcome to the The Road Ahead
Svein Andersen; videos about rehabilitation after a stroke. Short version with English subtitling

Headmaster Svein Andersen from Trysil, Norway, was hit by a stroke in 1997. He has made two documentary films about his rehabilitation.

  1. ”The Road Ahead” with booklet (2005), made in close cooperation with two local physiotherapists.
  2. “The Road Ahead – part 2. selected exercises for individual training” (2009), developed in close cooperation with
    • Sunnaas hospital HF (intervju and foreword)
    • Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine

Part 2 is available here on this site, 5 videos with english texting. If you want to see the rest of the 14 videoes you can find them in the Norwegian site.