Sámegiela dulkon dearvvašvuođaásahusain


Kursa galgá oadjudit dearvvašvuođabargiid vai dustet geavahit dulkka gulahaladettiin sámi pasieanttain gii geavaha sámegiela dearvvašvuođaásahusas. Kursa lea rabas ja nuvtta.

Kurssa sisdoallu

Movt diŋgot dulkka

Loahppageahččaleapmi

Kurssa lea ráhkadan Finnmárkku Dearvvašvuohta ovttasráđiid Davvi-Norgga universitehtabuohcceviesuin ja Sámedikkiin, Davvi Dearvvašvuođa ruhtademiin. Teknihkalaš ovddasvástideaddji lea Ovttasdoaibmama ja telemedisiinna guovddáš.

 

Samisk tolking i helsevesenet


Hovedmålet med kurset er at du som helsepersonell blir trygg på å bruke tolk i kommunikasjon med pasienter som bruker samisk i kontakt med helsevesenet. Kurset er åpent og gratis.

Kursinnhold

Hvordan bestille tolk

Avsluttende test

Kurset er utviklet av Helse Finnmark HF i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Sametinget etter oppdrag fra Helse Nord RHF. Teknisk ansvarlig er Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

 

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.