Hvor kan en bestille tolk

Sykehustolker og avtaler 

Helse Finnmark HF har tilsatt samisk tolk i 100% stilling, som arbeider dagtid.

Universitetssykehuset Nord Norge HF har tilgjengelig samisktalende tolk på dagtid og kun hverdager.

Tolkeliste Helse Finnmark HF

Både Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes har egen oversikt i telefonoversikten på intranet  over tolker som kan benyttes. For å kunne stå på tolkelisten må man ha undertegnet taushetserklæring.

Tolkeportalen

Myndighetene anbefaler helsepersonell å bruke Nasjonalt Tolkeregister. Samiske tolker er i liten grad registrert i Nasjonalt tolkeregister. Noen samiske tolker er register under "nord-samisk", "lule-samisk" eller "sør-samisk". Klikk på linken nedenfor og der vil du finne oversikt over tilgjengelig samiske tolker.

Søk i tolkeportalen.no