Utstyr og teknologi

Tilgjengelige hjelpemidler som kan anvendes ved tolking

Cisco Jabber løsning: her sendes det lyd/bilde i sann tid. Pasienten,helsepersonell og tolk vil kunne se og høre hverandre. Denne løsningen kan installeres på bærbar pc, i tillegg plasseres det et portabelt kamera på maskinens øvre del/topp/skjerm. Ved å benytte seg av denne løsningen så imøtekommer det behovet for fleksibilitet, dette er en portabel løsning med et svært enkelt brukergrensesnitt. 

Filmen viser samtale mellom pasient og lege med tolk som deltar via lyd/bilde (videokonferanse).

Videokonferanse løsning: her sendes lyd bilde i sann tid. Pasienten, helsepersonell og tolk vil kunne se og høre hverandre. Denne løsningen er permanent fast oppmontert i dedikerte rom som ofte er tilrettelagt for møtevirksomhet og ikke for pasientbehandling m/tolk. Løsningen kan også brukes i sammenhenger hvor tolk skal være på skjerm.

Telefon: denne løsningen sender kun lyd, i tillegg er den avhengig av gode høyttalere i den enden/ på det stedet hvor pasienten oppholder seg.

Hørat: er et hjelpemiddel for de som ikke har eller kan bruke høreapparat. Et headsett hvor samtaleforsterker henger på brystet til pasienten. Vær oppmerksom på at alle deltakere må prate nær Hørat.

Teleslynge: teleslynge er en områdeinstallasjon som bidrar til at lyd blir sendt inn mot høreapparat.

Teknisk infrastruktur

Cisco Jabber: Videokonferanse i enhver form krever stabilt nett for å fungere godt. I tillegg kreves det høy 2-veis båndbredde for å få god oppløsning/god flyt i bildet. Norsk Helsenett har på nåværende tidspunkt satt en øvre grense på 600 Kbps for utgående båndbredde fra videokonferanse-PC. Maksimal innkommende båndbredde er 1,15Mbps, satt av klientprogrammet (Cisco Jabber Video for TelePresence) selv. WiFi har statistisk sett mer brudd i datakommunikasjonen enn kabeltilknytning. Dekningen og kvaliteten kan også variere sterkt. Man ønsker derfor som hovedregel å benytte kabeltilknytning for å få bedre stabilitet ved videokonferanse. Samtidig ønsker man fleksibiliteten WiFi gir. Det blir derfor en avveining og tester som viser hva som er praktisk mulig.  

Videokonferanse løsning: Teknisk infrastruktur: Videokonferanse stiller store krav til infrastruktur for å fungere godt. I dag er det vanlig å bruke datalinjer som kommunikasjonskanal istedenfor ISDN telefonlinjer som var mer vanlig før. Det må til enhver tid vurderes om den forbindelsen man har tenkt å bruke har den kvalitet, sikkerhet og konfigurasjon som kreves.

Hastighet: Minst 2 Mbps hastighet begge veier til og fra nettet er en god forbindelse som passer de fleste. Bruker man en asynkron forbindelse (f.eks. ADSL) bør man sjekke at hastigheten er stor nok begge veier.
Konfigurasjon: Brannmurer og switcher må konfigureres riktig. Mange porter må være åpne for å få til en vellykket videokonferanse. I lokale nett kan sikkerhetspolicy gjøre at det kan være problematisk å sette inn videokonferanse i samme nettet som datamaskinene. Et eget dedikert nett til videokonferanse er ofte den enkleste løsningen.

Kvalitet og stabilitet: Stabile linjer der stor båndbredde er tilgjengelig til enhver tid vil sikre god kvalitet på videokonferansene. Ved videokonferanse sendes data i sanntid og tapte data vil ikke sendes på nytt. Tap av data vil derfor forringe kvaliteten og kan føre til brudd og problemer med oppkoblingen. Dedikerte nett til videokonferanse og noe overdimensjonering av båndbredde kan være løsningen hvis man har problemer med stabilitet.

Telefon: krever linjer, og gjerne en telefon tilkoplet en høyttaler (konferansetelefon). Mobiltelefon skal ikke benyttes ettersom det utveksles pasientsensitiv informasjon under tolkingen.

Hørat: krever innkjøp av Hørat dersom pasientene ikke har dette selv.

Teleslynge: krever installasjon teleslynge.

Vurdering ved valg av utstyr - når en står overfor en tolkesituasjon.

I Hammerfest sykehus er nettilgangen tilstrekkelig for bruk av Cisco Jabber løsning. Ved de øvrige lokasjoner må man forsikre seg at tilstrekkelig nettilgang er etablert.

Personalet som tar i bruk teknisk utstyr, må ha tilegnet seg de nødvendige kunnskapene, dette gjelder spesielt for bruk av videokonferanse og Jabber løsning.

Før du bestemmer om hvilket teknisk utstyr som man ønsker å benytte under tolkingen, må du vurdere pasientens tilstand og evne til å være med å anvende utstyret. Du må vurdere hvilket type utstyr som kan bidra til å gi pasienten størst utbytte.