Kurssat ja oahput

Dán kapihttalis gávnnat:

  • Kurssaid ja oahpuid dulkonsuorggis mat Norggas gávdnojit
  • Oahpuid main lea kulturmáhttu ja dulkageavaheapmi