Rolleavklaringer

Når du har gått gjennom dette kapittelet med tilhørende lenker skal du

  • kunne vite hva som forventes av tolken
  • være trygg på hvilken rolle du som helsepersonell skal innta
  • føle deg tryggere i avgjørelsen om å bestille tolk

Dette kapittelet tar utgangspunkt i samtale med pasient og helsepersonell ved hjelp av samisk tolk.