Hvordan bestille tolk

Etter at du har gjennomgått dette kapittelet skal du

  • vite hvor skal du henvende deg for å bestille tolk
  • vite hvilke andre muligheter du har dersom du ikke får tak i godkjent tolk
  • ha informasjon om hvordan tolken mottar lønn for tjenesten
  • skal du inneha en slik informasjon som gjør at du ikke inngår avtaler med tolker som ikke har undertegnet taushetserklæring