Hvorfor bruke samisk tolk?

When I speak (my native) language I can express the feelings in my heart. When I speak English, I think a lot in the head (Russell & White 2002:642)

Når du har gått gjennom dette kapittelet med tilhørende lenker skal du ha

  • økt bevissthet omkring helsepersonells informasjonsplikt
  • kunnskap om pasientens rett til bruk av tolk
  • vite litt om språk og språktap
  • fått tilstrekkelig kunnskap om forskjellen mellom å bruke tolk framfor annen person med tospråklig kompetanse