5.-7. september: Nasjonal lederkonferanse i habilitering

25-årsjubileum


 Arbeidsutvalgene i Nasjonalt ledernettverk HABU/HAVO inviterer til nasjonal ledersamling for ledere  og administrativt ansatte innen habilitering.  Ledersamlingen arrangeres på Sommarøy, en naturperle  helt ute i havgapet på ”yttersia”. Det settes opp samlet transport fra Tromsø lufthavn. Ledersamlingen  starter med et inspirasjonsseminar på mandagskvelden 5. september 2016, med påfølgende program  og årsmøte 6. - 7. september.
 


Kontaktpersoner:       

_____________________________________________________________________________________________

Et utvalg av forelesere på konferansen:

 • Johan Kaggestad er en norsk idrettstrener. Han er også kjent som ekspertkommentator for TV 2, spesielt i forbindelse med Tour de France. Kaggestad er utdannet diplomøkonom ved Bedriftsøkonomisk Institutt, men er kanskje mest kjent som trener i friidrett. De siste årene har han primært arbeidet med prosesser i leder- og organisasjonsutvikling.
   
 • Dag Kaas er sosialøkonom og landslagstrener i langrenn for kvinner, landslagssjef for kvinner og menn og sportssjef for alle grener. Han har siden 1987 arbeidet som ledertrener i næringslivet, i offentlig sektor, i toppidretten og i kultursektoren. Siden 1990 har han vært tilknyttet OlympiatoppenKaas driver i dag prosesser for næringsliv, organisasjoner og idrett, særlig med tanke på prestasjonsutvikling og ledelse, samt prestasjonscoaching.
   
 • Trond Olav Rangnes er utdannet tannlege. Han har tidligere arbeidet som divisjonsdirektør ved Ahus, spesialrådgiver hos arbeidsgiverforeningen Spekter, fylkeshelsesjef Oslo,I tillegg har han vært direktør for Etat for psykiatri, Dikemark sykehus, for miljøetaten i Oslo kommune, samt tannlegesjef Oslo. Han er nå leder for Nasjonalt topplederprogram. 
   
 • Karl Arne Johannessen - idrettsleder og spesialist i indremedisin, president i Norges Håndballforbund, og tidligere president i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Spesialrådgiver i Sykehuspartner siden 2013. Tidligere har han vært spesialrådgiver i arbeidsgiverforeningen Spekter, adm.dir ved OUSog klinikksjef ved Haukeland sykehus.
   
 • Lisbeth Normann - er sykepleier, fagforeningsleder og politiker (H). Hun er statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie. Hun har mastergrad i sykepleievitenskap, har vært avdelingssjef i Norsk Sykepleierforbund, helsefaglig direktør på Aker universitetssykehus, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund og nestleder og styremedlem i Unio.
   
 • Lars Vorland er adm.dir i Helse Nord, spesialist i medisinsk mikrobiologi, har en master i folkehelse. Han har vært distriktslege, overlege ved Mikrobiologisk avdeling på UNN. Styremedlem i Norsk helsenett og nestleder i styret i Spekter.
   
 • Tor Ingebrigtsen er adm.direktør ved UNN. Arbeidet ved Rikshospitalet, Narvik sykehus og Narvik kommune, samt Helse Nord. Lege og er professor i nevrokirurgi. Arbeidet som avd.overlege / leder ved Nevrokirurgisk avdeling-UNN, fagdirektør i Helse Nord
   
 • Svein Ludvigsen er tidligere norsk embedsmann og politiker (H). Han ble utnevnt til fylkesmann i Troms den 31. august 2001, en stilling han hadde frem til han gikk av sommeren 2014. 
   
 • Svein Steinert er fylkeslege i Troms. Spesialist i allmennmedisin. Har praktisert som Fastlege, har hatt flere samfunnsmedisinske verv. Ledet «Fastforsøket» i Tromsø og var med på å innføre fastlegeordningen nasjonalt som tillitsvalgt i legeforeningen. Arbeidet ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin.