Psykiske lidelser synes å ha høyere forekomst hos mennesker med autisme

Sissel Berge Helverschou, Ph.d., psykologspesialist Nasjonal kompetanseenhet for autisme,
beskriver i sin forelsening i Kompetanseprogrammet 24.4.12 at personer med autisme har en høyere forekomst av psykiske lidelser sammenlignet med befolkningen for øvrig. De psykiske lidelsene har ofte blitt overskygget av autismen; dvs. klare symptomer på psykisk lidelse har blitt tolket som en del av autismen. I tillegg kan de ha atypiske psykiatriske symptomer. Deres redusert evne til å rapportere om sine opplevelser og vansker er en annen utfordring. Diagnostiseringen vanskeliggjøres ytterligere pågrunn av mangel på standardiserte instrumenter og
diagnostiske kriteria. Her finner du hele hennes forelesning.