Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Velkommen til kurset!


Birte ønsker deg velkommen til kurset (1 min 30 sek)

Målgruppe:

Målgruppen for dette kurset er tjenesteytere som jobber i hjemmet til personer med Prader-Willis syndrom (PWS). Kurset kan også være aktuelt for andre som jobber med, eller på annen måte står i relasjon til, ungdom og voksne med PWS.

Formål:

Formålet med  kurset er å gi deg som tjenesteyter en grunnleggende kunnskap om Prader-Willis syndrom. Personer med PWS trenger i alle sammenhenger og situasjoner en svært god stuktur, trygge rammer og stor grad av forutsigbarhet for å få en best mulig livskvalitet. Det er ønskelig at alle som skal jobbe med disse personene har gjennomgått dette kurset.

Bakgrunn:

Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger er en nasjonal kompetansetjeneste som innehar kompetanseansvar for rundt 100 sjeldne diagnoser. En av disse er Prader-Willis syndrom. Frambu arrangerer kurs både for familier og tjenesteytere, vi veileder lokalt og gjennom videokonferanse, og svarer på henvendelser vi får på telefon og e-post. Vi mottar mange henvendelser angående PWS, og mange av disse henvendelsene kommer fra tjenesteytere som jobber i hjemmet til personer med PWS. Frambu har utviklet dette kurset som supplement til de eksisterende kompetansetjenestene, med ønske om å kunne gi svar på mange av de spørsmålene som vi får.

Gjennomføring av kurset:

Gjennom åtte moduler vil du få kunnskap om konkrete problemstillinger du arbeider med i din hverdag. Disse modulene finner du i menyen til høyre, og hver modul består av flere sider. Når du er ferdig med en side, blar du til neste side ved å trykke på den i høyremenyen eller ved å trykke på pilen som fører deg til neste side. Du vil kunne se en prosentvis progresjon i kurset for hver side du gjennomgår. Alle sidene må gjennomgås. Du kan enkelt se hvilke sider du har lest ved å trykke "vis detaljer" under sertifikatstatusen på høyre side.

På slutten av kurset skal du skrive et refleksjonsnotat. Dette består av tre deler. Hensikten med refleksjonsnotatet er at du for din egen del skal kombinere din erfaring og det du lærte i kurset og se om din forståelse av syndromet og personene som har dette har endret seg i noen retning.

Når refleksjonsnotatet er sendt inn og godkjent av kursansvarlig vil du ha oppnådd 100 % gjennomført kurs. Du vil da få tilgang til et kursbevis som kan printes ut. Du må være registrert kursdeltaker for å få tilgang til dette kursbeviset. Når du har gjennomført kurset ønsker vi at du fyller ut et spørreskjema som du finner link til på kursets siste side.

Tidsbruk:

Gjennomføringen av kurset er beregnet til å ta ca 2,5 timer. Du kan gå ut av kurset når som helst og fortsette på et senere tidspunkt om du ikke har anledning til å gjennomføre hele kurset på en gang.


På hver side i kurset finnes det et kommentarfelt. Dette kan du benytte deg av dersom du har umiddelbare kommentarer eller innspill. Kommentarene er synlige for innloggede deltakere. Du trenger ikke oppsummere innholdet i siden i kommentarfeltet. Har du større faglige spørsmål til innholdet kontakt kursansvarlig på e-post. Vi minner om din taushetsplikt, slik at du ikke røper opplysninger som navn eller bosted i kommentarfeltene. Det samme gjelder for refleksjonsnotatet.
 

 

Lykke til!

 

Faglig støtte:

Gro Trae

gtr@frambu.no

Teknisk støtte:

Kari Hagen

kha@frambu.no