Ernæringslære

 

   
 

Læringsmål

  • Kjenne til ulike kilder til energi, vitaminer og mineraler

  • Kunne regne ut energibehov

  • Kjenne til hvordan energibehovet endrer seg ved PWS

 
   

 

 

 

 

 

Kommentarer

Som tjenesteyter i forhold personer med PWS er det viktig å kjenne til ulike kilder til energi, vitaminer og mineraler og vite hvordan energibehovet endrer seg ved PWS.

Personalet rundt en brukeren med PWS burde bli kjent med ernæringsbehovet hos vedkommende.

De tre makrostøffer som gir kroppen energi er;

Karbohydrater, fett, og proteiner. de tre er nødvendig for kroppens vekst og funksjon.

Vitaminer og mineraler er  tilhører næringsgruppen som heter mikrostøffer. De trenges i relativ små mengder men de er livsnødvendige før kroppens prosesser

Personallet rundt en med Pws må har kjenskap til energi kilder,dvs kaborbohaydrater,proein og fett  og hvor mye energi behovet endrer seg hos vedkommende.  Vitaminer og mineraler er også likeviktige og nødvedige for at kroppen kan fulføre de mange forskjellige prosesser den føreta

Personalet bør ha kjennskap til ulike vitaminer og mineraler i maten og eneringsbehovet til brukeren. 

viktig å kjenne til energi, vitaminer og mineraler, og kunne regne ut energibehov. 

Bra å lære mere

Bra å lære mere

Bra å lære mere

Bra å lære mere

Bra å lære mere

Personalet bør ha kjennskap til ulike vitaminer og mineraler i maten og eneringsbehovet.

Kroppen trenger næringsstoffer slik som karbohydrater, proteiner og fett. Disse er viktige for å kunne tilegne kroppen energi og vedlikeholde eller forbedre. Samt trenger kropper mineraler og vitaminer. For å kunne vurdere matinntaket til en med PWS er det viktig å kjenne til vedkommedes energibehov. 

Personalet må ha kjenskap til vitaminer, mineraler og energibehov.

Kjennskap til at energibehovet endrer seg ved PWS.

Kjennskap til vitaminkilder,  mineralkilder og energikilder.

Kunne regne ut energibehov. og at energibehovet endrer seg ved PWS

personale må ha kjennskap til energibehov, vitaminer og mineralkider. personale må ha kjennskap til at energibehovet endrer seg ved prader willis syndrom,

Læringsmålet beskrives slik;

Kjennskap til de ulike kilder til energi, mineraler og proteiner.

Kjenne til hvordan man beregner energibehov.

Kjenne til hvordan energibehovet endrer seg ved PWS.

Personalet rundt en brukerer med PWS bør å ha kjennskap til ulike vitaminer, mineraler, kaborhaydrater, proein og fett behovet skal de har per dag.

For tjenesteytere til personer med PWS er det viktig og kjenne til ulike kilder til energi, vitaminer og mineraler. De bør vite hvordan energibehovet endres hos en med PWS og ha kjennskap til behovet de har pr.dag.

Det er viktig å kjenne til ulike kilder til energi, vitaminer, mineraler,  de bør vite hvordan energibehovet endres hos en med PWS og kjenner til behovet de har pr. dag. Det kan være fint om de regner det på BRM kalkutator.

- Kjenne til ulike kilder til energi, vitaminer og mineraler

- Kunne regne ut energibehov

- Kjenne til hvordan energibehovet endrer seg ved PWS

Personalet rundt en med Pws må har kjennskap til energi kilder,dvs kaborbohaydrater,protein og fett  og hvor mye energi behovet endrer seg hos vedkommende. Vitaminer og mineraler er også like viktig og nødvedige for at kroppen kan fullføre de mange forskjellige prosesser den kan foreta seg

Må ha kjennskap til næringstetthet i div,mat.Innhente ekspert hjelp jevnlig for sjekk,info og råd.