PTSD hos personer med utviklingshemning

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Personer med utviklingshemning er mer utsatt for invaderende atferd enn personer i den generelle befolkningen. Få publikasjoner beskriver hva slags typer hendelser som typisk kan utløse et traume for mennesker med moderat, alvorlig eller dyp rad av utviklingshemning. Personer med lav IQ har antagelig økt sårbarhet for å utvikle PTDS etter særlig truende hendelser. Personer med utviklingshemning vil være mer sårbare enn personer i den generelle befolkningen ved overgangsfaser som pubertet og særlig ved tap av foreldre.

De fleste artikler og bokkapitler som omfatter utredning og behandling av traumatiske tilstander, spesielt PTSD hos personer med utviklingshemning, omhandler personer med lett utviklingshemning.

 Johnny Silvercloud, Flickr

 

Kunnskap om både utredning og behandling av PTSD er fremdeles mangelfull, men med den kunnskapen vi har om psykisk lidelse generelt hos personer med utviklingshemning, og kunnskap om angstlidelser spesielt, vet vi nok til både å utrede og behandle traumelidelser hos denne gruppen pasienter. 

  Er det mulig å gjenkjenne PTSD hos mennesker med moderat, alvorlig eller dyp utviklingshemming?
  • Det er mulig. Utredningen bør gjøres av lege eller psykolog.

    Dette er delvis riktig. Det er mulig å gjenkjenne PTSD i denne gruppen og utredningen bør gjøres av fagpersoner som har god kjennskap til både utviklingshemning og psykisk lidelse. Fordi utredningen krever mye informasjon fra mange kilder, bør utredningen gjøres tverrfaglig. Det vil i de fleste tilfellene ikke være tilstrekkelig med en enkelt fagperson.

  • Det er mulig i enkelte tilfeller.

    Dette var nok riktig for noen år tilbake, men i dag er det utviklet utredningsredskaper for psykisk lidelse også for mennesker med moderat, alvorlig eller dyp utviklingshemning.

  • Ja, det er mulig, men vanskelig. Hvis det er mistanke om PTSD i denne gruppen personer, bør utredningen gjøres i spesialisthelsetjenesten.

    Riktig! Fordi mennesker med moderat, alvorlig eller dyp utviklingshemning som regel viser symptomene både på samme måte som i den generelle befolkningen, samtidig som de viser symptomene på en uvanlig måte, er det lett å forveksle PTSD med andre tilstander som psykose eller bipolar lidelse.