Symptomer

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

De dominerende symptomene hos personer med PTSD er angstreaksjoner i forbindelse med gjenopplevelse eller situasjoner eller objekter som minner om det som skapte frykt i utgangspunktet. På grunn av dette regnes traumelidelser som en angstlidelse (WHO, 1992).

Angstsymptomer i sin alminnelighet vil ikke bli gjennomgått i dette kapitlet.  Angstsymptomer og angstbehandling, og miljøtiltak og er grundig gjennomgått i kapitlet om angst.

 Procsilas Moscas, Fickr

 

Symptomer på PTSD:

Gjenopplevelser: ”flash-back”, mareritt, og

Unngåelse av situasjoner som minner om traumet

I tillegg vil personer med PTSD opplever en rekke følgesymptomer:

  • Søvnvansker (innsovning)

  • Følelsesmessig avflatning

  • Sosial tilbaketrekking

  • Bortsett fra vedvarende angstplager er depressive symptomer svært vanlig, individuell variasjon.

  • Angst og depresjon forekommer ofte samtidig.

  • Økt vedvarende arousal (fysiologisk beredskap), overdrevent skvetten og lettskremt, vaktsomhet

  • Konsentrasjonsvansker

  • Dissosiasjon (fragmentert bevissthet om minner)