Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos personer med utviklingshemming

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Trine Lise Bakken  
Trine.Lise.Bakken@oslo-universitetssykehus.no

 Sara Biljana Gaon, Flickr

   Hensikt med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å lære om ulike miljøtiltak som kan redusere symptomer og vansker ved Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos personer med utviklingshemming

 

   Læringsmål


Når du har lest dette kapittelet skal du kjenne disse begrepene:

  • Vite hva et traume og hva PTSD er

  • Kjenne til ulike uttrykksformer (= symptomer) på PTSD hos personer med utviklingshemming

  • Vite noe om hva man kan gjøre for å redusere symptomer på PTSD for personer med utviklingshemming

  • Kjenne til vanlige behandlingsformer