Ressurser

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Bakken, T. L. (Red.) (2016) Samhandling med og uten ord. Miljøbehandling for mennesker med utviklingshemning og psykiske lidelser. Stavanger, Hertervig forlag. 2. OPPLAG

Berentsen, V. D. (2008) Demensboka. Lærebok for pleie- og omsorgspersonell. Tønsberg, Forlaget Aldring og helse.

Engedal, K. & Haugen, P. K. (2009) Demens. Fakta og utfordringer. En lærebok. Tønsberg, Forlaget Aldring og helse.

Engeland, J. (2014).  Mot slutten av arbeidslivet; Tilrettelegging ved yrkesvalg for personer med utviklingshemning. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse. Kan lastes ned fra www.aldringoghelse.no

Kerr, D. (2012) (Under arbeid med oversettelse) Utviklingshemning og demens, Tønsberg, Forlaget Aldring og helse.

Larsen, F. K. og Wigaard, E. (Red.) (2009) Utviklingshemning og aldring. En lærebok. Tønsberg, Forlaget Aldring og helse.

Larsen, F. K. og Wigaard, E. (Red.) (2014) Utviklingshemning og aldring. En lærebok. Tønsberg, Forlaget Aldring og helse. Ny utgave.

Rokstad, A. M. M. og Smedbye, K. L. (Red.) (2008) Personer med demens. Møte og samhandling. Oslo, Akribe.

Tretteteig, S. (Red.) (2016) Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. Tønsberg, Forlaget Aldring og helse.

Øverland, L. M. (2014). God personsentrert omsorg for eldre mennesker med utviklingshemning. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse.

 
 Craig Sunter, Flickr
 

Nettressurser:

Demensinfo.no; www.demensinfo.no

Den offentlige helseportalen; www.helsenorge.no

Helsedirektoratet; www.helsedirektoratet.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen; http://nasjonalforeningen.no/demens/

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse: www.aldringoghelse.no

 

Artikler om aldring og utviklingshemning, tilgjengelig på nettet:

Malt. m.fl. (2013). Helse og sykdom hos voksne med Down syndrom Tidsskrift for Den norske legeforening, 133: s. 290-294.

KlAUSEN, a.o. (2013). Får alderssykdommene tidligere Tidsskrift for Den norske legeforening, nyhetsbrev 12.02.13