Kjennetegn på demens

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.


Sykdommen viser seg ved alvorlig svikt i kognitive funksjoner som hukommelse, læring, språk, tanke- og planleggingsevne, orienterings- og vurderingsevne, dømmekraft og oppmerksomhet.De vil få psykiske og atferdsmessige vansker som depresjon, angst, vrangforestillinger, hallusinasjoner, interesseløshet, aggressivitet, repeterende handlinger og døgnrytmen kan bli forandret. De vil få nevrologiske og motoriske vansker som vil vise seg ved muskelstivhet, balansesvikt, svelgeproblemer og inkontinens.