Demens hos personer med utviklingshemning

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Frode Kibsgaard Larsen (frode.larsen@aldringoghelse.no) og
Lise Øverland
(lise.overland@aldringoghelse.no)

 

 

   Hensikt med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å lære om ulike miljøtiltak ved demens hos personer med utviklingshemming. Demens er en irreversibel tilstand (kan ikke kureres). Miljøbehandlingen vil derfor ha som hovedsiktemål å kompensere for varierende grad av varig funksjonstap.

 

   Læringsmål


Når du har lest dette kapittelet skal du ha:

  • kunnskap om hva demenssykdom er, kjennetegn ved sykdommen, ulike demenssykdommer, utredning og diagnostisering, utvikling og prognose
  • kunnskap om hvordan fange opp tegn på demenssykdom, vurdere og å iverksette miljøbehandlingstiltak ut fra individuelle og sammensatte behov hos personer med utviklingshemning og demenssykdom
  • kompetanse til å samarbeide med pårørende og venner, kollegaer og det øvrige hjelpeapparat for å tilrettelegge for gode tilbud