Lavaffektiv samhandling

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Lavaffektiv samhandling er en norsk oversettelse av det engelske uttrykket lav Expressed Emotion (EE). Lav EE innebærer blant annet at personalet skal ha en trygg og vennlig tilnærming til personen. Personalet skal forholde seg rolig, og unngå overinvolvering. Om personen opptrer urolig eller virker rastløs, skal personalet forholde seg rolig og avslappet. Kommunikasjonen skal være tydelig, med enkelt språk. La initiativet ligge fortrinnsvis hos personen for den grad av kontakt han ønsker å ta.

 Tina Lawson, Flickr

Personalet må videre ha forståelse for at personen ikke alltid ønsker å være sosial, og har behov for å trekke seg noe tilbake.

”Merete kan være svært paranoid og i perioder svært rastløs når hun er psykotisk. Hun gjemmer seg bak dører og løper ofte fra ”rom til rom”. Merete tror hun blir forfulgt av noen, og føler seg derfor ganske truet”.


Personalet skal i nevnte eksempl ha oversikt over hva som foregår uten at personalet skal ”løpe” etter personen og utspørre og grave. La personen styre kontakten med personalet så langt det lar seg gjøre. Personalet forholder seg rolig og tålmodig. Det er viktig at personalet videre relaterer problemet til psykose, og ikke vond vilje og latskap.