Miljøbehandling

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Personer med psykose lever i en kaotisk verden hvor både tenkning, følelser og væremåte er påvirket. Symptomene vil variere, men i den akutte fasen vil psykotiske personer ha vansker med å forholde seg til omverdenen, og også til sine egne ønsker og behov.

 

 

Vanskene vil øke med grad av utviklingshemning. Alvorlighetsgraden av symptomene vil legge føringer for miljøbehandlingen. I den påfølgende teksten skal vi se på noen av intervensjonene vi kan bruke i miljøterapeutisk behandling. Disse er sentrale i behandlingen sammen med medikamenter og samtalebehandling (for de personene som klarer samtaler).