Psykose hos personer med utviklingshemning

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Abrar Yar Khan   
Abrar.Yar.Khan@oslo-universitetssykehus.no

 

  

 

   Hensikt med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å lære om miljøtiltak som kan virke symptomreduserende ved psykose hos personer med utviklingshemming.

  

 Thyago - SORG|FX, Flickr

 

   Læringsmål


Når du har lest dette kapittelet skal du:

  • Vite hva en psykose er
  • Kjenne til ulike former for psykoser
  • Kjenne til kjernesymptomer (de viktigste symptomene) på psykose hos personer med utviklingshemming
  • Kjenne til sentrale væremåter hos profesjonelle hjelpere som er sammen med personer med utviklingshemning og psykose
  • Kjenne til vanlige behandlingsformer