Ressurser

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

 Pietro Bellini, FlickrBakken, T.L., & Olsen, M.E. (red) (2012). Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning. Forståelse og behandling. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 8.

Berge, T. og Repål, A. (2002) Lykketyvene. Aschehoug.

Cooper, SA, Smiley, E., Morrison, J. mfl. (2007). An epidemiological investigation of affective disorders with a population-based cohort of 1023 adults with intellectual disabilities. Psychol Med, 37:6, 873-82.

Eknes, J. (2008). Diagnostisering av bipolar lidelse hos personer med utviklingshemning. I: Eknes, J., Bakken, T.L., Løkke, J.A. & Mæhle, I.R. (red). Utredning og diagnostisering. Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker.  Oslo: Universitetsforlaget.

Sosial- og Helsedirektoratet (2008). Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. ISBN 978-82-8081-098-4

Kim, E.Y. & Miklowitz, D.J. (2004). Expressed emotion as a predictor of outcome among bipolar patients undergoing family therapy. Journal of affective disorders, 82:3, 343-52.

Wandås, P. (2016).  Miljøbehandling ved mani. I: Bakken, T.L. (red.). Samhandling med og uten ord. Miljøbehandling for mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse. Stavanger: Hertervig Forlag. 2. opplag