Hjelp til oppgaveløsning

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.
Personer med utviklingshemming og mani vil ha større vansker enn vanlig med å gjennomføre dagliglivsaktiviteter. Det kan gjelde matinntak, hygiene og husarbeid. Dette skyldes ofte at impulskontrollen blir svekket, at man lett blir distrahert, tankene hopper fra tema til tema og man har vansker med å finne ro. Det bør hele tiden vurderes hvor mye personer kan klare i sin aktuelle tilstand, slik at man ikke også utsetter personer som har det vanskelig for krav som er uoppnåelige. Justering av krav, ytterligere tilrettelegging av omgivelsene, samt at personalet midlertidig overtar oppgaver personen vanligvis gjør selv er de mest sentrale strategiene for å avhjelpe disse utførelsesvanskene.

Johan er 39 år og har lett utviklingshemming. Han klarer vanligvis veldig mange ting selv av daglige gjøremål, for eksempel å smøre mat, sette på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen, lage enkle middagsretter og ivareta daglig hygiene. Han trenger litt hjelp med husvask, men klarer det vanligvis med lett assistanse og strukturering.

Når Johan er i en manisk fase raser tankene hans av gårde og hver gang han snur seg eller får øye på noe får han en ny impuls. Han får da ikke til de tingene han vanligvis gjør.

Personalet har løst dette ved at Johan får mer hjelp og tettere oppfølging i maniske faser, og har blant annet mer personale til stede enn ellers. Personalet hjelper ham med å strukturere og følger opp så han selv klarer å ivareta noen ting, for eksempel personlig hygiene.

Andre ting, for eksempel husvask, matlaging og klesvask overtar personalet helt. Johan overtar disse oppgavene igjen gradvis når han er på vei ut av den maniske fasen og klarer å samle seg om dem igjen.